หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/09/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
นครราชสีมา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

•บริหารและวางแผนการผลิต พัฒนาทีมงาน วิเคราะห์ข้อมูลและนำไปใช้ในการพัฒนา /ปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น

•วางแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ

•สามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ในกระบวนการผลิต

•ดำเนินการผลิตสินค้าได้ตามแผนงาน ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามเวลาที่กำหนด

• สามารถนำเสนอ จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ในงานผลิต , ลดต้นการผลิต

•ควบคุมต้นทุนการผลิต/ ติดตาม Yield การผลิต ตลอดจนของเสียที่เกิดจากการผลิต

•บริหารงานระบบ ตามมาตรฐาน และคุณภาพต่าง ๆ ของบริษัทฯ

•ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

•อื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

•เพศ : ชาย , หญิง

•อายุ(ปี) : 35 - 45 ปีขึ้นไป

•ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

•ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป มีทักษะ และประสบการณ์ในโรงงานผลิตอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

•มีทักษะในการวางแผนงาน และการแก้ไขปัญหา การคิดเชิงวิเคราะห์

•มีความเป็นผู้นำสูง มีความรับผิดชอบสูง และทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

•มีความรู้ในระบบคุณภาพ GMP&HACCP, HALAL , ISO9001 , BRC

•มีภาวะผู้นำ , มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

•สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี •สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

•มีทักษะในการนำเสนองาน
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 80,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 5 - 8 ปี
สถานที่ : นครราชสีมา
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหการ
สาขา : เทคโนโลยีเครื่องจักรเกษตรกรรม
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าสันทนาการ
 • ประกันสังคม
 • ปรับเงินประจำปี
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

ผลิตอาหารแปรรูป ประเภทของฝาก เช่น กุนเชียง หมูยอ หมูหยอง หมูแผ่น ข้าวตัง ขนมธัญทิพย์

 
ชื่อผู้ติดต่อ : สุนิสา
ที่อยู่ : 99 หมู่ 9 ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ : 081-7483232
โทรสาร : 0-4424-0998
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด