หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

Production Manager
บริษัท พีซีซี โพสเทนชั่น จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
ขอนแก่น
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดสรรพื้นที่ผลิตสินค้า เก็บอุปกรณ์เครื่องมือ,เครื่องจักรให้สะดวกต่อการใช้งานและดูแลรักษา

2. จัดสรรกำลังพลและพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานในส่วนงาน

3. ตรวจสอบแผนการผลิตและกำลังการผลิตรวมถึงคุณภาพสินค้า

4. ตรวจสอบเอกสารต่างๆ และรายงานผลการดำเนินงาน Action Plan , KPI

5. แก้ไขปัญหาและอุปสรรคภายในหน่วยงาน เบื้องต้น พร้อมรายงาน วิเคราะห์หาสาเหตุ และเสนอแนวทางป้องกัน

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. อายุ 35-40 ปี

2. ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและกระบวนการผลิต ,เครื่องจักร ,ความปลอดภัยในการทำงาน

3. มีภาวะความเป็นผู้นำ

4. ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารจัดการจะพิจารณาเป็นพิเศษ


สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท พีซีซี โพสเทนชั่น จำกัด สาขาขอนแก่น

ที่อยู่ : 100 หมู่11 ต.แดงใหญ่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 8 ปี
สถานที่ : ขอนแก่น
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
PCC Post-Tension Co., Ltd 
ที่อยู่ : 28/169 หมู่ 7 พฤกษ์ภิรมย์ ซอย 7/1 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
โทรศัพท์ : 085-155-5175, 085-911-2209 , 053-872-378
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พีซีซี โพสเทนชั่น จำกัด