หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

25/08/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่าย Digital Business

Digital Business Development Division
บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด /กลุ่มบริษัท ฟังก์ชั่น กรุ๊ป
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ดำเนินการบริหารและการพัฒนาระบบ ERP / CRM / E-Commerce / Digital Marketing ให้สนับสนุนกับแผนทางธุรกิจ

2. ดำเนินการบริหารทีมงานให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์ภายในบริษัท

3. ดำเนินการบริหารควบคุมทีมงานให้ดำเนินงานตามแผนนโยบายที่ได้กำหนดไว้อย่างถูกต้อง


คุณสมบัติ

1. เพศ ชาย 

2. อายุ 30 - 45  ปี

3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสายงานการพัฒนาระบบงานทางธุรกิจดิจิตอล 5 ปี 

5. มีประสบการณ์ด้านการดูแลระบบงาน  การวิเคราะห์  การออกแบบ  การพัฒนาระบบ  การแก้ไขปัญหา ERP / CRM /   E-Commerce  / Digital Marketing

6. มีประสบการณ์ในการดูแล  บริหารทีมพัฒนาระบบและสนับสนุนกระบวนการทางธุรกิจ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
    บริษัท ฟังก์ชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งขึ้น โดยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมุ่งเน้นในการเป็นผู้นำด้านการออกแบบ ผลิต  และจำหน่าย สินค้าเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ และระบบบำบัดน้ำ พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์สูงสุด 

  บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ มกราคม 2540 โดย คุณวิกร ภูวพัชร์ เริ่มต้นจากสินค้าที่เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ สำหรับบ้านพักอาศัย  และพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ระบบอุตสาหกรรม เราสามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าทั่วไป โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการยอมรับ และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งใน และนอกประเทศ จะเห็นได้จาก ได้รับความไว้วางใจในการสั่งสินค้าอย่างต่อเนื่องจำนวนมาก รวมถึงบริษัทฯ ยังเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบน้ำให้แก่ลูกค้าอีกด้วย 
    บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากบริษัท SGS และ NAC ธุรกิจหลัก เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าและจัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ และอุปกรณ์อะไหล่สำหรับเครื่องกรองน้ำ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท   เช่น
- เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก-ใหญ่
- ไส้กรองเมมเบรน
- ไส้กรองขนาดเล็ก
- สารกรองต่างๆ เช่น Resin,Carbon
- Vessel
- ถังกรองไฟเบอร์
- ปั๊มน้ำต่างๆ
- ตู้น้ำชนิดต่างๆ เช่นตู้น้ำร้อน/เย็น ,ตู้น้ำหยอดเหรียญ
- อุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรม เช่น Flowmeter,
- Pressure Gauge,Solenoid Valve
- Greenspaandsoundna สินค้าประเภทธุรกิจสปา&ซาวน์น่า และอุปกรณ์สระว่ายน้้ำ
 
ชื่อผู้ติดต่อ : อภิญญา
ที่อยู่ : 313 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.
โทรศัพท์ : 02-5406263 ต่อ 1203
โทรสาร : 0-2540-6462
โฮมเพจ : http://www.functioninter.com/