หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

Engineering Manager
บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• กำหนดแนวทางวางแผน/ควบคุม/ตรวจสอบการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ใหม่ และการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์เก่า รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่เป็น New Option เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศทุกประเภททั้งที่เป็น Uni-Aire และ OEM
• กำหนดวิธีการควบคุม/ตรวจสอบ/ปรับปรุงการจัดทำคู่มือการติดตั้ง,คู่มือการใช้งาน,การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
• วางแผนและจัดระบบงานการควบคุม/ตรวจสอบ/ปรับปรุงการเขียนแบบ DWG. แบบรูปรวม,แบบคลี่โลหะแผ่น,แบบ Wiring Diagram ,แบบ Piping Diagram แบบกล่อง และอื่นๆที่เกี่ยวกับการเขียนแบบ ฯลฯ
• วางแผนและจัดระบบควบคุม/ตรวจสอบการทดสอบผลิตภัณฑ์ และอะไหล่
• วางแผน/ควบคุม/ตรวจสอบ การจัดทำงบประมาณในหน่วยงานวิศวกรรม
• กำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
• การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
• การควบคุมดูแลการทำงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพต่างๆของบริษัท
• การควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับบริษัท
คุณสมบัติ
- เพศชาย
- อายุ 40 ปีขึ้นไป
- จบปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกลเท่านั้น
- มีทักษะด้านการบริหาร ไม่น้อยกว่า 10 ปี
- มีภาวะผู้นำและทักษะในการบริหารและพัฒนาทีม
- มีความสามารถในการวางแผน ติดตามงาน และตัดสินใจอย่างมีระบบ
- มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
- มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ด้านวิศวกรรมเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 50,000 - 80,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 10 - 20 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
เกี่ยวกับบริษัท
ยูนิแอร์ คอร์ป  คือ กลุ่มบริษัทที่มีชื่อเสียงมานานกว่า 40 ปี ในด้านการเป็นผู้ผลิต จัดจำหน่าย และส่งออก เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ "UNI-AIRE" ทุกรุ่นทุกแบบ รวมทั้งอุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบในระบบปรับอากาศ นอกจากนั้นยังได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO-9001:2015, ISO14001
ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศทั้งแบบแยกส่วน และแบบระบบทำน้ำเย็นขนาดใหญ่
ปีที่ก่อตั้ง : พ.ศ. 2515 
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน : 90,000,000 บาท 
ธนาคารผู้สนับสนุน : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
ความสามารถในการผลิต : 130,000 ยูนิต 
ประเทศที่ส่งออก : ส่งออกมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก
ได้แก่ ออสเตรเลีย, อิตาลี, อียิปต์, ฟิลิปปินส์ เป็นต้น
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสุกัญญา
ที่อยู่ : 69 ม.3 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 02-312-4500
โทรสาร : 02-312-4277
โฮมเพจ : http://www.uni-aire.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด