หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการขาย

Sales Support Department Manager
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
กทม. (วัฒนา)
หน้าที่และความรับผิดชอบคุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 30 – 40 ปี
2. ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านงานธุรการเอกสาร 5 – 10 ปี และมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารบริการกับลูกค้า
4. มีประสบการณ์ความรู้เอกสารราชการและเอกสารงานขาย เช่น การจัดเก็บเอกสาร Customer Database, การจัดทำใบเสนอราคา, การจัดทำคู่มือ Filling, BOI, และ ISO 9001:2015
5. บุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี เรียนรู้เร็ว มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีความคล่องตัว และมีความรับผิดชอบสูง
6. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และมีความอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรแบบ High Growth
7. มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Microsoft Office เป็นอย่างดี
8. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
9. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการพูด การอ่าน การเขียน และการฟังเป็นอย่างดี (หากสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 7 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (วัฒนา)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : บริหารธุรกิจ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
SPCG Public Company Limited(SPCG) is a listed company on the Stock Exchange of Thailand under the
Energy sector. SPCG is a holding company with the main purpose to own other companies through holding total and majority shares in more than 50 companies. SPCG is a Pioneer in Solar Farm and Solar Roof developer in Thailand and ASEAN Community. SPCG has developed 36 Solar Farm Projects in Thailand in total of about 260 mW in 10 provinces throughout the Northeast of Thailand and Lopburi with total land area about 5000 rais (2000 Acres) SPCG is a Pioneer in Solar Roof business in Thailand by implementing Solar Roof Brand Ambassador since  May 2003
 
ที่อยู่ : 10th Floor, Capital Work Place No. 1 Soi Chaem Chan (Thonglor 20) Sukhumvit 55, Klongton-Nua, Wattana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2011-8111 Ext. 1092-94
โทรสาร : 0-2011-8112
โฮมเพจ : http://www.spcg.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)