หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ

It Manager
บริษัท โตโยต้า พรีเมี่ยม พิษณุโลก จำกัด
ยานพาหนะ/อะไหล่
พิษณุโลก
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. ดูแลงานด้านสารสนเทศของบริษัทในส่วนของ Hardware Network Software
 2. ดูแลโปรแกรม ERP และ ฐานข้อมูล
 3. จัดหาหรือพัฒนา เครื่องมือ อุปกรณ์ โปรแกรม หรือเทคโนโลยีใหม่มาเพื่อพัฒนางานในบริษัท
 4. ดูแล Office Automation ต่างๆ ในบริษัท
 5. จัดทำ หรือออกแบบ ฟอร์ม รายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานในบริษัท
 6. ดูแล Website Social และPage ต่างๆ
 7. ความสามารถด้าน IT
  • Windows Server
  • SQL Server
  • Backup
  • VB.Net
  • ASP.Net
  • C#
  • Crystal Report
  • Firewall, Network
  • CCTV
  • ERP
คุณสมบัติ
ชายอายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์ตรงในตำแหน่งที่สมัครไม่ต่ำกว่า 5 ปีคุณสมบัติเพิ่มเติมพิจารณาผู้ที่สามารถเขียนโปรแกรมได้เท่านั้น 
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 ปี
สถานที่ : พิษณุโลก
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท โตโยต้า พรีเมี่ยม พิษณุโลก จำกัด (สำนักงานใหญ่) ประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร 
ที่อยู่ : 555 หมู่ที่ 3 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 055-005-555
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โตโยต้า พรีเมี่ยม พิษณุโลก จำกัด