หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)

R&D Manager
ด่วนมาก!
กลุ่มบริษัทเจริญสิน
สินค้าอุปโภค/บริโภค , เสื้อผ้า/รองเท้า/เครื่องตกแต่ง , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
ชลบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• พัฒนาผลิตภัณฑ์แบบใหม่ๆและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
• ดูแลรับผิดชอบในทุกด้านของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มไปจนถึงการผลิตเต็มรูปแบบ (เชิงพาณิชย์)
• ตรวจสอบ และทวนสอบการสั่งซื้อวัตถุดิบ Ingredient และบรรจุภัณฑ์ที่มีการสั่งซื้อครั้งแรก
• รับผิดชอบบริหารทีมงาน R & D ควบคุมและกำกับดูแล การดำเนินงานของแผนก
• อบรมให้ความรู้ กับหน่วยงานในฝ่าย เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
• ศึกษาค้นคว้าข้อมูลใหม่ๆ มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์
• จัดทำรายงาน R & D ให้กับผู้บริหาร
• อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


ปฏิบัติงานที่ กลุ่มอุตสาหกรรมเจริญสิน ถ.พานทอง-บ้านบึง จ.ชลบุรี

ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.

คุณสมบัติ
ระดับการศึกษา: ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมสิ่งทอหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์: 7 ปีขึ้นไป ด้านธุรกิจสิ่งทอ
ความรู้ด้านภาษา: ภาษาอังกฤษระดับดีทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน
 
ทักษะต่าง ๆ :
- มีทักษะการสื่อสารดี
- มีความละเอียด รอบคอบ
- ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มนุษยสัมพันธ์ดี
- มีภาวะการเป็นผู้นำ บุคลิกภาพดี
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 
สวัสดิการ: -
ประกันสังคมและค่ารักษาพยาบาล
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
โบนัส  

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : ชลบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เคมี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เคมีสิ่งทอ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เส้นใยสังเคราะห์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขา : วิศวกรรมเคมี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : เคมีสิ่งทอ
คณะ : วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เคมีประยุกต์
คณะ : วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เงินช่วยเหลืออื่นๆ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
    บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด (หรือชื่อเดิมว่า บริษัท ซงเรย์ นันวูเว่น จำกัด) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัท เจริญสิน ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมการฟอกหนัง มายาวนานกว่า 60 ปี จนเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายจากลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ และด้วยเหตุที่ต้องการจะขยายศักยภาพการผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น จึงได้มีการริเริ่มก่อตั้งบริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2532 โดยเริ่มต้นจากการผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปัก เพื่อใช้เป็นส่วน ประกอบต่างๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้า ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า ต่อมาทางบริษัทจึงได้ทำการขยายตลาดด้วยการพัฒนารูปแบบและเทคนิควิธีการผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปักให้มีความหลากหลาย และสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
 
ชื่อผู้ติดต่อ : ณัฐวดี แก้วประวัติ (นัทตี้)
ที่อยู่ : บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด 316/41-48 ซ.สุขุมวิท 22 (สายน้ำทิพย์) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 080-919-1655
โทรสาร : 0-2259-2721
แสดงตำแหน่งอื่นใน กลุ่มบริษัทเจริญสิน