หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส แผนกแคชเชียร์และรับส่งสินค้า@เซ็นทรัล ชิดลม

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
– ควบคุม ดูแล พิจารณาตลอดจนการมอบหมายงานการปฏิบัติงานของผู้จัดการฝ่ายแคชเชียร์ให้ดำเนินไปได้ด้วยดี และสอดคล้องกับแผนงาน และนโยบายของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
– ตรวจสอบผลการทำงานของแคชเชียร์แต่ละสาขา
– กำหนดแผนงานและวิธีการด้านต่างๆ ของส่วนงานแคชเชียร์เพื่อให้ได้วิธีการและแบบแผนที่ดี
- ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการทำงานของพนักงานแผนกรับ-ส่งสินค้าในการทำงานทุกขั้นตอน
สามารถวิเคราะห์และวางแผนพร้อมแก้ไขปัญหาให้กับฝ่ายแคชเชียร์และแผนกรับ-ส่งสินค้า
คุณสมบัติ
- เพศ ช/ญ อายุ 35-45 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
Contact
K. Ball
E: Baadisak@Central.co.th
M: 065-719-4967
CENTRAL Group
306 Silom Road, Suriyawongse,
Bangrak, Bangkok 10500
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
CENTRAL Group is a leader in retail and service business in Thailand. To spearhead the conglomerate at global level, focusing on sustainable growth with strategy of excellence in “Branding”, People”, and “Synergy” and consolidating the strength of Central Group “ to be Number One” under the concept of “ One Group” The Group has established leadership positioning almost all business sectors we are in, namely: Department Store Group (DSG), Fast Moving Consumer Goods Group (FMCG) , Hardlines Group (HDLG), Officemate Group (OFMG), Central Pattana Group (CPN), Central Marketing Group (CMG) ,Centara Hotels and Resorts Group (CHR), and Central Restaurants Group (CRG). 

 
ชื่อผู้ติดต่อ : K. Ball
ที่อยู่ : 306 Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 065-719-4967
โทรสาร : 0-2101-8153
โฮมเพจ : http://careers.centralgroup.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)