หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

IT Manager
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดูแลและปรับปรุงระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลให้พร้อมใช้งาน
 • ร่วมกับทีมผู้บริหารเพื่อพัฒนาและวางแผนเรื่องโครงการสารสนเทศต่างๆ ที่สนับสนุนการใช้งานในโรงพยาบาล
 • สรุป และรายงานความคืบหน้าด้านโครงการสนับสนุนสารสนเทศในโรงพยาบาลแก่ผู้บริหาร
 • วางแผนอัตรากำลังเพื่อให้เพียงพอแก่ความต้องการของโรงพยาบาล
 • โครงการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย หรือหญิง อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีและสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานได้ดี
 • สามารถปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ และสามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 15 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Principal Healthcare Company Limited Group (In subsidiary of PRINC) is a business partner and management experts in healthcare industry. We have long history of network hospital management with overwhelmed success stories. We are business partner through direct investment in customize level or as a management body to revitalize your business and set a run.
 Principal Healthcare , we sincerely establish a true friendship with our partners, respect the fairness, maintain their pride and move forward together. We deliver operational excellence through team of multi-disciplinary professionals and their affiliates, shared services management provide cost-efficiency, IT-base operations enable speed, quality of services and useful information for business intelligence.
we invite you to join and benefit from our corporation.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : HR Department (Head Office)
ที่อยู่ : 28th Floor, Bangkok Business Center Building Sukhumvit 63 Rd. Wattana, Bangkok
โทรศัพท์ : 027142172
โทรสาร : 0-2714-3478
โฮมเพจ : http://www.principalcapital.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด