หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

25/03/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน

Phone and Bill Collection Manager
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
ยานพาหนะ/อะไหล่
สงขลา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. บริหารทีมงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ จัดสรรจำนวนคน ให้เหมาะกับจำนวนงาน (ทีมขนาด 50 คน)

2. บริหารทีมงานเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม จัดสรรจำนวนคน ให้เหมาะกับจำนวนงาน (ทีมขนาด 30 คน)

3. วิเคราะห์ กำหนดแนวทางในการจัดการกับลูกหนี้แต่ละกลุ่ม และแบ่งประเภทลูกหนี้ให้ทีมงาน

4. จัดการ และควบคุมคุณภาพลูกหนี้ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

5. บริหารการติดตามหนี้ให้ได้ตามเป้าหมายหนี้ ได้ทั้งจำนวนราย และจำนวนเงินทุกกลุ่มงาน ทั้งหน่วยงาน Phone Collection และ Field Collection

6. ติดตามผลการทำงานของทีมงานตามระบบที่วางไว้ ทบทวน และพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง

7. บริหาร และพัฒนาทีมงานโทรติดตามหนี้ ทีมงานติดตามหนี้ภาคสนามให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8. จัดทำสรุปรายงานผลงานของทีม รายงานต่อผู้บริหาร


คุณสมบัติ

1. เพศชาย หรือหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์การบริหารทีมโทรเร่งรัดหนี้สินมาก่อน

4. มีประสบการณ์การบริหารทีมติดตามหนี้ภาคสนามมาก่อน

5. มีทักษะการสอนงาน การบริหารทีมงาน

6. มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

7. สามารถทำงานที่สำนักงานใหญ่ หาดใหญ่ ได้เต็มเวลา (วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.)


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 50,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 6 - 10 ปี
สถานที่ : สงขลา
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัทบ้านซูกรุ๊ป ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ใน 9 จังหวัด ดังนี้ สงขลา, นครศรีธรรมราช, สุราษฏร์ธานี, ชุมพร, ระนอง, พังงา, ภูเก็ต, ตรัง และสตูล และมีบริษัทในเครือ 19 บริษัท ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจรถจักรยานยนต์และรถยนต์, ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า (สงขลาและสตูล), ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นิสสัน (สุราษฏร์ธานีและชุมพร), ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ (กทม. สาขาพระราม 2 และสาขาพัฒนาการ), ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใน 14 จังหวัดภาคใต้, ธุรกิจบริการ, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจสนามกอล์ฟ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับการขยายงานและความเติบโตของบริษัท 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอนันตา (banzugroup.hr@hotmail.com)
ที่อยู่ : อาคารบ้านซููซูกิ 371 ถ.สามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ : 063-5252874
โฮมเพจ : http://www.bansuzuki.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด