หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/05/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการระบบขาย (IT)

IT System Manager
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
สินค้าอุปโภค/บริโภค
กทม. (สาทร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดูแลและจัดการฐานข้อมูลฝ่ายขายที่เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสะดวกต่อการเรียกใช้ข้อมูล
2. ดูแลและพัฒนาระบบเครือข่ายให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยแก้ปัญหาในกรณีที่ระบบเกิดขัดข้อง
3. ดูแลงานด้าน IT Support ให้กับฝ่ายขาย เช่น งานเครือข่าย คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ ฯ
4. ประสานงานกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการหาแนวทาง และร่วมพัฒนาระบบงานขายของบริษัท
5. ติดตามงานโครงการของฝ่ายขาย และรายงานความคืบหน้าให้ผู้บริหารรับทราบ
6. จัดทำงบประมาณประจำปี และบริหารค่าใช้จ่าย
7. ควบคุม และตรวจสอบทรัพย์สินฝ่ายขาย ให้เป็นไปตามระเบียบและนโยบายของบริษัท
8. ดูแล และแก้ไขปัญหาในการใช้งานระบบ หรือเครือข่ายของฝ่ายขาย
9. ฝึกอบรม และจัดทำคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ IT ระบบงานขาย และเครือข่ายของฝ่ายขาย
10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ

- เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 27-35 ปี
- จบปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา คอมพิวเตอร์
- ประสบการณ์ด้าน IT 3 ปีขึ้นไป
- ติดต่อประสานงาน, สื่อสารข้อมูล, ทำงานเป็นทีมได้, ใช้งานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (สาทร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (C.P. Group) ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงมากกว่า 10 ปี มีการจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและส่งออกกว่า 20 ประเทศทั่วโลก เป็นที่มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อยืนยันถึงคุณภาพที่ดีเลิศและผลิตภัณฑ์ชั้นยอดมาสู่ผู้บริโภค นอกจากนี้เรายังเป็นบริษัทแรกในวงการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงของประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9002  ซึ่งผ่านการทดสอบตามขั้นตอนที่กำหนดโดยสมาคมควบคุมอาหารสัตว์อเมริกา (AAFCO) ปัจจุบันมีระบบบริหารคุณภาพ ได้แก่ ระบบ GMP, HACCP และ ISO 9001:2000

บริษัทฯ มีความประสงค์จะรับผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ  มีความกระตือรือล้น ต้องการความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทำงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จและก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงร่วมกับเรา

 

ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Perfect Companion Group Co.,Ltd.
Number of Employee :
-
งาน หางาน สมัครงาน
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ( C.P. Group ) ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงมากกว่า 10 ปี มีการจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและส่งออกกว่า 20 ประเทศทั่วโลก เป็นที่มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อยืนยันถึงคุณภาพที่ดีเลิศและผลิตภัณฑ์ชั้นยอดมาสู่ผู้บริโภค นอกจากนี้เรายังเป็นบริษัทแรกในวงการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงของประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ซึ่งผ่านการทดสอบตามขั้นตอนที่กำหนดโดยสมาคมควบคุมอาหารสัตว์อเมริกา (AAFCO) ปัจจุบันมีระบบบริหารคุณภาพ ได้แก่ ระบบ GMP, HACCP และ ISO 9001:2000
งาน หางาน สมัครงาน
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้นำในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ประกอบธุรกิจการผลิต และจัดจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงทั้งในประเทศไทย และอีกกว่า 20 ประเทศทั่วโลก โดยมีตราสินค้าที่เป็นที่ยอมรับเช่น สมาร์ทฮาร์ท มีโอ ออพติมั่ม และแม๊กซ์วิน เป็นต้น เรามุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคน และสัตว์เลี้ยง ด้วยการดูแลเอาใจใส่ และคิดค้นผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจได้ว่าสินค้า และบริการของทางบริษัทฯ จะมีส่วนช่วยในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคุณและสัตว์เลี้ยง
พันธกิจของบริษัท
Company statement
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ได้จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคน และสัตว์เลี้ยง ด้วยการดูแลเอาใจใส่ และคิดค้นผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจได้ว่าสินค้า และบริการของทางบริษัทฯ จะมีส่วนช่วยในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคุณและสัตว์เลี้ยง
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

ติดต่อ: โทร 02-6709662 และ โทรสาร 02-6709697 
อีเมลล์: phatcharee.tim@perfectcompanion.com
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Perfect Companion Group Co.,Ltd.
Address :
1 Empire Tower, Floor 14 (Park Wing), South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone :
0-2670-9662
Fax :
0-2670-9697
Contact Person :
HR Department
ชื่อผู้ติดต่อ : HR Department
ที่อยู่ : 1 Empire Tower, Floor 14 (Park Wing), South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2091-9662
โทรสาร : 0-2091-9697
โฮมเพจ : http://www.perfectcompanion.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด