หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

28/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการรับประกันภัยมารีน (ส่วนงานประกันภัยทางทะเล)

Underwriter Marine (AM - M level)
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • พิจารณารับประกัน marine ,inland ,carrier's liability จากทุกช่องทาง
 • ดูแล และบริหารจัดการ การผลิตกรรมธรรม์ ของเจ้าหน้าที่รับประกันภัยให้มีประสิทธิภาพ
 • จัดทำประกันภัยต่อเฉพาะรายสำหรับงานที่มีความเสี่ยงสูง
 • จัดทำ P&L Report สำหรับงานต่ออายุ เพื่อประเมินผลการรับประกันภัยในแต่ละปี
 • ประสานงานรวมมือกับหน่วยงานภายใน เพื่อให้เบี้ยประกันภัยเป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละปี
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น ลูกค้า /ตัวแทน /โบรคเกอร์คุณสมบัติ

ปริญญาตรีสาขาการประกันภัย ,บริหารธุรกิจ ,โลจิสติกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 

มีประสบการณ์ด้านรับประกันภัยไม่ต่ำกว่า 5 ปี หรือ มีประสบการณ์ในธุระกิจประกันภัยไม่ต่ำกว่า 5 ปี

สามารถในการแยกแยะวิเคราะห์  และมีทักษะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างดี 

สามารถกำหนดเป้าหมาย และวางแผนการทำงานให้กับส่วนงานที่รับผิดชอบได้ 


 


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทันตกรรม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Southeast Group is one of business network of Thai Charoen Commercial Group (TCC Group) which was established over 30 years ago. Presently, TCC Group owns several brands and other well know businesses for example, Sangsom, Chang Beer, Oishi Group, Imperial Hotel Chains, Plaza Atthenee, QSNCC, Berli Jucker and Empire Tower, the biggest office building in Thailand and etc. With strong business network of TCC Group, we are able to ensure that Southeast Group has sufficient financial capacity to provide insurance services for all Thai families at present and in the future. We are conducting insurance and finance business for over 66 years and is part of TTC Group, which include : The Southeast Life Insurance Co., Ltd. , The Southeast Insurance Co., Ltd. , Southeast Capital Co., Ltd.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 315, 9th Floor, The SouthEast Building, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2631-1311 ต่อ 5104,5344,5346
โทรสาร : 0-2631-2588
โฮมเพจ : http://www.seic.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)