หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการร้านอาหาร

บริษัท รวยไม่หยุด จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

บริหารยอดขายของให้เป็นไปตามเป้าหมายที่เจ้าของกิจการกำหนดไว้

ดูแลเรื่องการสั่งวัตถุดิบเข้าร้านว่ามีเพียงพอต่อการขายในแต่ละวัน หรือไม่

คอยดูแลบริหารความพึงพอใจของลูกค้า

คอยแก้ไขปัญหาการร้องเรียนของลูกค้าอย่าประนีประนอม

รายงานปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในร้านให้กับเจ้าของกิจการร้านทราบอยู่เสมอ

ควรคุมดูแลรายรับรายจ่ายของร้านอาหาร

ดูแลจัดการพนักงานให้เป็นไปตามความพึงพอใจของเจ้าของกิจการ

ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ สามารถเลือกวันหยุดได้ 1 วัน


คุณสมบัติ

อายุ 25 ปีขึ้นไป

ถ้าเรียนจบตรงตามสายงานและมีประสบการณ์ตรงตามสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สามารถโยกย้ายสาขาที่ทำได้

มีความซื่อสัตย์อดทน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว และรอบคอบ

มีความเป็นผู้นำ

สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดี

มีความรักในการทำงาน มีวินัย ตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญ

( รายได้ดีมาก )

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 2 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
สวัสดิการ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันสังคม
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
เกี่ยวกับบริษัท
รายได้ดีมาก 
ที่อยู่ : เลขที่ 266/9 ซอยสยามสแควร์ 3 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 092-989-8502
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท รวยไม่หยุด จำกัด