หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการศูนย์บริการ

Service center manager
บริษัท ไลฟ์ อะ คาร์ เซอร์วิส จำกัด
ยานพาหนะ/อะไหล่
กทม. (ทวีวัฒนา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานโดยรวมเพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

2. ดูแลรับผิดชอบวางแผนการควบคุมการให้บริการ ตรวจสอบคุณภาพก่อนจะส่งรถให้ลูกค้า

3. ควบคุมดูแลระบบการให้บริการลูกค้าที่มาติดต่อศูนย์บริการ

4. ประสานงานระหว่างทีมงานและด้านบริการของทุกฝ่าย

5. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ลูกค้าและพนักงานภายในฝ่ายงานที่ดูแลรับผิดชอบ

6. จัดทำเอกสารนำเสนอข้อมูลและรายงานแก่ผู้บริหาร

7. มีความสามารถบริหารทีมงานได้ และแก้ไขปัญหเฉพาะหน้าได้ดี

คุณสมบัติ

    1. เพศชาย-หญิง

    2. อายุ 30-35 ปี ขึ้นไป

    3. ระดับการศึกษา ปริญญาตรี.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์, เทคนิคยานยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

    4. มีประสบการณ์บริหารศูนย์บริการรถยนต์ 2-5 ปี ขึ้นไป

    5. มีภาวะผู้นำ บุคลิกภาพดี

    6. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องยนต์ของรถยุโรปและรถยนต์ทั่วไป

    7. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการซ่อมเครื่องยนต์และมาตรฐานการทำงานของศูนย์บริการ

    8. มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาดที่เกี่ยวข้อง

    9. มีทักษะและไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี

    10. หากมีประสบการณ์ในศูนย์บริการ BENZ/BMW หรือรถซุปเปอร์คาร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน 30,000 – 40,000 บาท


สนใจสอบถามที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-8883512,065-7159080

บริษัท ไลฟ์ อะ คาร์ จำกัด

ที่ตั้งบริษัท 80 (ซ.บรมราชชนนี 68 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ จากพุทธมณฑลสาย 3 ) ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทร 02-0300069 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ทวีวัฒนา)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ยานยนต์
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • กองทุนเงินทดแทน
  • ท่องเที่ยวประจำปี
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี สูงสุด 12 วัน
  • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไลฟ์ อะ คาร์  เซอร์วิส จำกัด ศูนย์ซ่อมตัวถังและทำสีรถยนต์อันดับ 1 ย่านบรมราชชนนี ที่ได้มาตราฐานแบบครบวงจรโดยทีมงานมากประสบการณ์ ตั้งอยู่บนถนนบรมราชชนนีบนเนื้อที่กว่า 3 ไร่ ต้องการรับสมัคร
บุคคลากรเพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้าที่มีมากขึ้น ต้องการบุคคลากรที่เป็นคนสมัยใหม่ พร้อมปรับตัวและเท่าทัน
เทคโนโลยีอยู่เสมอ รวมถึงมีทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิตต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 80 (ซ.บรมราชชนนี 68 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ จากพุทธมณฑลสาย 3 ) ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์ : 0-2888-3512, 065-715-9080
โทรสาร : 0-2441-2666
โฮมเพจ :