หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการสาขาขอนแก่น

Branch Manager (Korat)
บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
ขอนแก่น
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ผู้จัดการสาขาขอนแก่น / ผู้จัดการสาขาโคราช

- กำหนดแผนงาน และบริหารจัดการงานขายชิ้นส่วนเครื่องจักร งานบริการหลังการขาย และควบคุมสินค้าคงคลัง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

- บริหารจัดการสาขาให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการทำงานของทีมต่าง ๆ และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก

- บริหารจัดการงบการเงินของสาขาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

- กำกับดูแลการทำงานของบุคลากรในสาขาพัฒนาความรู้ความสามารถของทีมงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการสาขา ทีมขาย และทีมช่าง อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

- มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม และหากเคยอยู่ในธุรกิจ Constructions Equipment จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้ และทักษะในการขาย การนำเสนอ และการเจรจาต่อรอง

- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : ขอนแก่น
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • Dental insurance
  • Life insurance
  • Medical insurance
  • Transportation allowance
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2498 เป็นบริษัทแรกของ กลุ่มบริษัทฯ ในเครืออิตัลไทย เพื่อรับผิดชอบสายงานธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นหนึ่งใน 4 สายธุรกิจหลักของกลุ่มอิตัลไทย อีก 3 สายธุรกิจหลักของกลุ่มฯ ได้แก่ สายธุรกิจก่อสร้าง สายธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ และสายธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

อิตัลไทยอุตสาหกรรม เป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ นอกจากนั้นยังได้พัฒนาผลิตสินค้าที่มี คุณภาพสูงภายใต้ตรายี่ห้อของบริษัทฯ เอง เพื่อจัดจำหน่ายทั้งในประเทศ และส่งออกไปตลาดต่างประเทศด้วย โดยมีเครือข่ายการขาย และบริการทั่วประเทศ ประกอบไปด้วย 4 สำนักงาน และ 5 สาขา

กลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ แบ่งเป็น 4 กลุ่มธุรกิจการค้า :

• กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
• กลุ่มธุรกิจพลังงานและการขนส่ง
• กลุ่มธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง
• กลุ่มธุรกิจแมชินเนอรี่ โซลูชั่น

บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจออกไปอย่างมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาในทุกกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัฒน์ อาทิเช่น:

• ผลิตและจำหน่าย Diesel Genset ภายใต้ตรา "Italthai" ขนาด30 kva to 2,000 kva
• GE Jenbacher เครื่องยนต์ขนาดตั้งแต่ 250 Kw - 3,000 Kw
• เครื่องยนต์ NGV
• กังหันลม และกังหันน้ำ สำหรับผลิตไฟฟ้า
• เครื่องผลิตคลอรีน MIOX
• ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
• การประมูล ซื้อ-ขาย เครื่องจักรกลทางอินเตอร์เน็ท
• ผลิตและจำหน่ายน้ำผลไม้ Premium Grade ภายใต้ตรา "AC fresh™" ของบริษัทฯ

ในปัจจุบัน ด้วยฐานการผลิตที่หลากหลายของกลุ่มอิตัลไทย รวมถึงเครือข่ายที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ กับหุ้นส่วนธุรกิจ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ จึงทำให้บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัดมีความโดดเด่นในฐานะบริษัทฯ ชั้นนำบริษัทหนึ่งในด้านการขายและการตลาด และการให้การบริการหลังการขายที่เป็นเลิศ รวมทั้งมีความพร้อม ทั้งด้านทรัพยากรและเครือข่ายธุรกิจในการที่จะพัฒนาสินค้านวัตกรรมใหม่ เพื่อการส่งออกไปยังนานาประเทศ

 
ที่อยู่ : 6 th Floor, Italthai House, 2013 New Petchburi Rd., Bangkapi, Huaykwang Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2319-1031-40 ext: 1375, 1374
โทรสาร : 0-2318-3030
โฮมเพจ : http://www.italthai.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด