หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการสาขา

Branch Manager
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
นครราชสีมา, อุดรธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- วางแผน บริหาร และผลักดันยอดขายสาขาให้ได้ตามเป้าหมาย

- ควบคุมดูแลและบริหารจัดการงาน งานตรวจสอบและอนุมัติสินไหมทดแทนภายในอำนาจ ,งานการเงินของสาขา

- กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในสาขา ให้เป็นไปตามกฏระเบียบของบริษัท


คุณสมบัติ
- เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ การประกันภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ งานด้านธุรกิจประกันภัย โดยเฉพาะด้านงานเคลม/สินไหมทดแทน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีภาวะผู้นำ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์
- มีพาหนะเป็นของตนเองสำหรับใช้ปฏิบัติงาน
- สามารถเข้ารับการอบรมระบบงานที่สำนักงานใหญ่เป็นระยะเวลา 1-2 เดือนได้ (โดยบริษัทจัดหาที่พักให้)
- สามารถประจำสาขาต่างจังหวัดได้
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : นครราชสีมา, อุดรธานี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าคลอดบุตร
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอัคคีภัย
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • พรบ.รถยนต์,รถจักรยานยนต์
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2491 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินธุรกิจทางด้านการประกันวินาศภัยแบบครบวงจรครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ซึ่งประกอบด้วย การประกันภัยรถยนต์ การประกันอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ดฯลฯ บริษัทฯ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาร่วมงานเพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ มีตำแหน่งดังนี้

สวัสดิการ
• โบนัส, ปรับเงินเดือนประจำปี
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
• เงินช่วยเหลือค่าปลงศพ
• เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
• การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
• สวัสดิการประกันภัยอัคคีภัย/รถยนต์
• การตรวจสุขภาพประจำปี
• เครื่องแบบพนักงาน ฯลฯ 
ที่อยู่ : 767 ถนน กรุงเทพ-นนทบุรี แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0-2016-3333 ต่อ 731-734
โทรสาร : 0-2016-3333 ต่อ 735
โฮมเพจ : http://www.namsengins.co.th