หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการสาขา (พัทยา, นครปฐม)

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
ภูเก็ต
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนด
 • ขยายลูกค้ารายใหม่ และเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ตามเป้าหมายที่ได้รับ
 • ติดตามดูแลลูกค้าพร้อมให้คำแนะนำและปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้า
 • วางแผนการตลาดและจัดทำกิจกรรมทางการตลาดตามนโยบายของธนาคาร เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ด้านธุรกิจรายย่อยและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ และทำ Cross Sell ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ
 • ออกเยี่ยมเยียนและติดตามดูแลลูกค้าเพื่อทำ Cross Sell และทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการให้บริการเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข
 • รักษาฐานลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ กับลูกค้ารายเก่าอย่างใกล้ชิด ตลอดจนติดตามความเคลื่อนไหวของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
 • ควบคุมดูแลและติดตามการบริหารงานผลิตภัณฑ์ของงานด้านธุรกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาการ
 • ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงประเมินผลการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการสาขาธนาคาร สถาบันการเงิน งานระบบสาขา เงินฝาก และการบัญชี
 • ควบคุมการปฏิบัติงานของสาขาได้ทุกด้าน
 • มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีใบอนุญาตผู้ติดต่อผู้ลงทุน (Single License) ,ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต , ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย
 • มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธนาคาร ความรู้ในเชิงธุรกิจ และการตลาด
 • มีทักษะทางด้านการสื่อสาร รักงานบริการ 


                                                        สนใจสมัครงาน
                                 ส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายผ่านทาง Apply Now
                              หรือทาง Email: sathaporn.s@cimbthai.com
                                                   Tel. 02-614-1195
                             CIMB Thai Bank Public Company Limited
                44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan Bangkok 10330
                                                 www.cimbthai.com

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : ภูเก็ต
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : เศรษฐศาสตร์
สาขา : เศรษฐศาสตร์
คณะ : การเงิน
สาขา : การเงิน
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (a regional franchise of CIMB Group, headquartered in Kuala Lumpur, which is the second largest local bank of Malaysia and ranked 5th largest bank in ASEAN
We have ~39,000 staff in 15 countries across ASEAN, Asia and beyond. CIMB also has an extensive retail banking network of over 900 branches serving more than 12 million customers.
Beyond ASEAN, we also have presence in China & Hong Kong, India, Sri Lanka, Korea, the US and UK.


 
ชื่อผู้ติดต่อ : K.Sathaporn
ที่อยู่ : sathaporn.s@cimbthai.com
โทรศัพท์ : 02-614-1195
โทรสาร : 0-2626-7569
โฮมเพจ : http://www.cimbthai.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)