หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการสาขา (ภูเก็ต)

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
ภูเก็ตและภาคใต้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • เสนอขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร เช่น เงินฝาก, กองทุน, ประกันชีวิต, ประกันวินาศให้กับกลุ่มลูกค้าพิเศษของธนาคาร "ลูกค้า Preferred" ซึ่งมีเงินฝากและผลิตภัณฑ์การลงทุนกับธนาคาร (3-5 ล้านขึ้นไป)
 • ให้คําปรึกษาและวางแผนทางการเงิน ให้คําแนะนําเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และบริการของธนาคารและบริษัทในเครือ
 • ขยายฐานลูกค้ารายใหม่ และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม
 • กำหนดกลยุทธ์ในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อสร้างและรักษาฐานลูกค้า

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี / โท สาขาบริหารธุรกิจ, การเงินการธนาคาร, เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการหาและดูแลลูกค้าเงินฝาก/การลงทุน/ประกัน ตั้งแต่ 1 ปี
 • มีใบอนุญาต Single License, ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต และใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์ขาย กลุ่มลูกค้าเงินฝาก กองทุน 1 ล้านขึ้นไป


                                                                        สนใจสมัครงาน

                                                ส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายผ่านทาง Apply Now

                                               หรือทาง Email: sathaporn.s@cimbthai.com

                                                                Contact : Khun Sathaporn

                                                            Tel. 02-614-1195 , 092-778-1216
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : ภูเก็ตและภาคใต้
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : เศรษฐศาสตร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (a regional franchise of CIMB Group, headquartered in Kuala Lumpur, which is the second largest local bank of Malaysia and ranked 5th largest bank in ASEAN
We have ~39,000 staff in 15 countries across ASEAN, Asia and beyond. CIMB also has an extensive retail banking network of over 900 branches serving more than 12 million customers.
Beyond ASEAN, we also have presence in China & Hong Kong, India, Sri Lanka, Korea, the US and UK.


 
ชื่อผู้ติดต่อ : K.Sathaporn
ที่อยู่ : CIMB Thai Bank Public Company Limited 44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 02-614-1195
โทรสาร : 0-2626-7569
โฮมเพจ : http://www.cimbthai.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)