หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

03/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการสาขา

Store Manager
ด่วนมาก!
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป จำกัด
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ความรับผิดชอบหลัก
รับผิดชอบการวางแผนงาน, การบริหารจัดการ, การควบคุมดูแล และกำหนดวิธีดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ สำหรับสาขาและพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในสาขา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมยอดขาย ในขณะเดียวกันก็ยังคงต้องรักษาผลกำไร และพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับสาขา
รายละเอียดงาน
• ดูภาพรวมของสาขา ทำการบริหารจัดการสาขาและแผนกต่างๆ
• บริหารยอดขายของสาขาและวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน (P&L)พร้อมบริหารยอดสูญเสียภายในสาขาให้น้อยที่ตาม KPI บริษัท
• วิเคราะห์คู่แข่งและวางแผนกในการเพิ่มยอดขายพร้อมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ
• ควบคุมให้สาขาปฎิบัติตามนโยบายของบริษัท อย่างเคร่งครัด ในด้าน การเงินและทรัพย์สินของบริษัท สุขลักษณะ ความปลอดภัย ควบคุมการสั่งซื้อและบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และการปฎิบัติตามกฏหมาย
• จัดการประชุม ประเมินผลการทำงานของสาขา พร้อมทั้งจัดทำแผนงานเพื่อพัฒนา แก้ไข ผลประกอบการของสาขาให้ได้ตามเป้าหมา
• บริหารจัดการยอดสูญเสียและยอดสูญหายพร้อมทั้งมีแผนการในการควบคุม
• ประสานงานและ support ทีมในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือมากกว่า
• ไม่จำกัดเพศ อายุ 28-45 ปี
• มีประสบการณ์ในการทำงานค้าปลีก ธุรกิจอาหาร หรือธุรกิจบริการอื่นๆ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
• มีภาวะผู้นำ และทัศนคติที่ดี บริหารพนักงานประมาณ 60 คนขึ้นไป
• สามารถวิเคราะห์ P&L ได้ และมีแนวคิดใหม่ๆ ในการเพิ่มยอดขาย และยอดสูญเสีย
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
• สามารถประจำสาขาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้
คุณสมบัติ
 • - วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือ มากกว่า
 • - ไม่จำกัดเพศ อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • -มีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจอาหาร หรือธุรกิจบริการอื่นๆ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • - มีประสบการณ์ระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
 • - มีภาวะผู้นำ และทัศนคติที่ดี บริหารพนักงานหรือสาขาประมาณ 60-100 คนขึ้นไป
 • - สามารถวิเคราะห์ P&L ได้ และมีแนวคิดใหม่ๆในการเพิ่มยอดขาย และลดยอดสูญเสีย
 • - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้
 • - สามารถฝึกงานที่กรุงเทพฯได้ และพร้อมโอนย้ายได้ทั่วประเทศ
 • - สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • - ติดต่อคุณอร 061-9865757/02-831-7300 ต่อ 7936
 •   Line Id:0619865757
 •   Email:yapimrapas@tops.co.th www.tops.co.th

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 5 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : นนทบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : การจัดการ
คณะ : อื่นๆ
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่ารักษาพยาบาลปีละ 40,000 บาท
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

เราจะมุ่งสู่ความเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำที่มีนวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอสินค้าอุปโภคบริโภค และไวน์ที่หลากหลายมีคุณภาพ คุ้มราคาด้วยการบริการที่เป็นมิตร ในทำเลที่ตั้งที่สะดวก และมีรูปแบบร้านที่ทันสมัย
 

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอร
ที่อยู่ : เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ชั้น 15 โทร 02-831-7300 ต่อ 7936
โทรศัพท์ : 061-9865757
โทรสาร : -
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป จำกัด