หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/11/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการสาขา (Branch Manager) (ประจำสาขาทั่วประเทศ)

Branch Manager (All Area)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
พระนครศรีอยุธยา, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สุพรรณบุรี, เพชรบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดทำแผนการตลาดของสาขาให้บรรลุตามเป้าหมายของธนาคาร
2. บริหารงานขายของสาขาให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด
3. บริหารจัดการด้านธุรกรรมต่างๆ ของธนาคารให้เป็นไปตามกลยุทธ์และแผนงานที่วางไว้
4. ควบคุม ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานสาขาให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง และคู่มือปฏิบัติงานของธนาคาร
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท
2. มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีใบอนุญาตผู้ติดต่อผู้ลงทุน (Single License) และใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตครบทุกประเภท (นว.และ นช.)
4. มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ธนาคาร ความรู้ในเชิงธุรกิจ และการตลาด

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02-359-0000,081-448-4346
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 15 ปี
สถานที่ : พระนครศรีอยุธยา, สมุทรสงคราม, สระบุรี, สุพรรณบุรี, เพชรบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

LH BANK
My Bank My Choice

Opportunity for a Compelling Change For the Better

Why not? When it is refreshing enough!! From the country is largest asset-based and most secured property developer with the highest market share, to forming an integrated financial institution with top notch expertise in Time Deposit, Housing Loan, Factoring, Corporate

Be a part of this novelty where people are our prime assets and every path taken by you is full of growth and success opportunities.

Toward Success Together
 

ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : No.1 Q House Lumpini, South Sathorn Road, Sathorn, Tungmahamak, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 02-359-0000,081-448-4346
โทรสาร : 0-2343-8794
โฮมเพจ : http://www.lhbank.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)