หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/06/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการสื่อสารการตลาด

Marketing Communication Manager
บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภค/บริโภค , ยา/เภสัชกรรม , ความงาม/เครื่องสำอางค์
กทม. (ภาษีเจริญ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• กำหนดทิศทาง รูปแบบ วิธีการใช้สื่อโฆษณาทางหนังสื่อพิมพ์ บิลบอร์ด วิทยุ แผ่นพับ โปสเตอร์ และสื่อโฆษณาอื่นๆ ให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสื่อสารกับลุกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างเสม่ำเสมอเพื่อดำรงไว้ซึ่งตำแหน่งการตลาด
• วางแผน และกำหนดวิธีการสื่อสารขององค์กร ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงเข้าดูแลการผลิตสื่อต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในนโยบาย และระบบงานที่ตั้งไว้ สนับสนุนงานต่างๆได้อย่างถูกต้อง ตรงเวลา และมีประสิทธิภาพสูงสุด
• ตรวจสอบ และประเมินผลการสื่อสาร และงานโฆษณา เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคล้องกับลูกค้าอย่างสูงสุด
• ควบคุม ดูแลและตรวจสอบงบประมาณการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งหมดขององค์กร เพื่อให้สามารถใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
• ส่งเสริมและรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร Brand Identity ให้มีความเข็มแข็ง และใช้อย่างถูกต้องในสื่อโฆษณาต่างๆ เพื่อสร้างความโดดเด่น
• วางแผนด้านกรประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในแง่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในการช่วยเหลือสังคม ฃติดตามการเคลื่อไหว และสถานะการการตลาด เพื่อใช้สื่อโฆษณาในการวิเคราะห์ข็อมูลทางการตลาด ความพึงพอใจของลูกค้า พฤติกรรมของลูกค้า และข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์
• ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์กรความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
• ดูแลให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เกิดความมั่นใจ และมีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• เพิ่ม Brand awareness
• Creativity สร้างสรรค์/ หาช่องทางการสื่อสารในรูปแบบใหม่
• ศึกษา Marketing Trades / รู้สถานะคู่แข่งในตลาด
• จัดกิจกรรม / ประสาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นยอดขาย, สร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า / TIC-in Co-Promotion Activities
• PR สร้างภาพลักษณ์ทั้งในและนอกองค์กร
• ดูแลรับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ

- เพศ หญิง 

-อายุ 30 -37

-มีประสบการณ์เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดไม่น้อยกว่า 5 ปี

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรี - ระดับปริญญาโท นิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (ภาษีเจริญ)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
สาขา : ประชาสัมพันธ์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานของเรา บริษัท  คาร์มาร์ท  จำกัด (มหาชน) เราคือ  ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากทั่วภูมิภาคเอเชีย  ปัจจุบันมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ มีช่องทางการจัดจำหน่ายหลายช่องทาง  และบริษัทฯ  มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเพื่อรองรับการเติบโต  บริษัทฯ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ มีประสบการณ์  ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ก้าวไปพร้อมกับเรา จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้แล้ววันนี้...

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 81-81/1 Soi Phetchakasem 54 Yak 3, Phetchakasem Rd., Bangduan, Phasicharoen, Bangkok 10160
โทรศัพท์ : 0-2805-2756-60
โทรสาร : 0-2805-2751-52
โฮมเพจ : http://www.karmarts.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)