หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/06/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

Marketing Manager
บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
รายละเอียดของงาน
1.ควบคุมดูแลงานด้านกิจกรรมการตลาด การจัดทำสื่ออุปกรณ์ส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัท
2.เพิ่มยอดขาย และทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้น
3.รับผิดชอบการกำหนดแผนการขาย เก็บข้อมูลลูกค้าและการตลาด
4. ควบคุมดูแลสนับสนุนในส่วนของ Technical In formation ให้กับลูกค้า และเพื่อเป็นไปตามนโยบายและบรรลุแผนการขายการตลาดที่กำหนดและสามารถแข่งขันในตลาดได้

คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง
- อายุ 32 ปี ขึ้นไป
- มีความเป็นผู้นำ 
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี
- มีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
- มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office , Outlook ฯลฯ เป็นอย่างดี
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
- มีประสบการณ์ด้านการตลาด 7 ปี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- เข้าใจลักษณะของลูกค้า และมีประสบการณ์วิเคราะห์งานการตลาด Business Analysis
- มีประสบการณ์ด้าน Digital Marketing และมีประสบการณ์ทำ Event เพื่อขายสินค้า
- มีประสบการณ์ด้านบริหารในระดับผู้จัดการ 5 ปี ขึ้นไป 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 60,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 5 - 15 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่าโทรศัพท์
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับบริษัท
ยูนิแอร์ คอร์ป  คือ กลุ่มบริษัทที่มีชื่อเสียงมานานกว่า 40 ปี ในด้านการเป็นผู้ผลิต จัดจำหน่าย และส่งออก เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ "UNI-AIRE" ทุกรุ่นทุกแบบ รวมทั้งอุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบในระบบปรับอากาศ นอกจากนั้นยังได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO-9001:2015, ISO14001
ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศทั้งแบบแยกส่วน และแบบระบบทำน้ำเย็นขนาดใหญ่
ปีที่ก่อตั้ง : พ.ศ. 2515 
ทุนจดทะเบียนปัจจุบัน : 90,000,000 บาท 
ธนาคารผู้สนับสนุน : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
ความสามารถในการผลิต : 130,000 ยูนิต 
ประเทศที่ส่งออก : ส่งออกมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก
ได้แก่ ออสเตรเลีย, อิตาลี, อียิปต์, ฟิลิปปินส์ เป็นต้น
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสุกัญญา
ที่อยู่ : 69 ม.3 ถ.กิ้งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-3124500
โทรสาร : 02-3124277
โฮมเพจ : http://www.uni-aire.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ยูนิแอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด