หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการส่วนบัญชีสินค้า(Inventory)

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด/บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

รายละเอียดงาน

 • การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสินค้าในระบบ POS ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การเข้า-ออกของสินค้าในระบบ POS AX รายสัปดาห์ รายเดือน และ POS City Soft รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน
 • การคำนวณต้นทุนบนระบบ POS
 • การตรวจสอบยอดขาย
 • การปรับปรุงบัญชีสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน
 • การจัดทำรายงานสินค้า จัดทำรายงานสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า 1. Inventory on hand Report 2. Analyze Gross Profit 3. Stock Movement Report
 • การตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการรับ/เบิกสินค้า
 • การตรวจทานข้อมูลก่อนและหลังการถ่ายโอนข้อมูล
 • สนับสนุนและดูแลการถ่ายข้อมูลรายการบัญชีจากระบบต้นทาง (AX และ City Soft) ไปยังระบบปลายทาง (SAP) ให้มีความครบถ้วนถูกต้อง
 • ติดต่อประสานงานกับแผนก IT กรณีเกิดปัญหาในการถ่ายโอนข้อมูล รวมทั้งหาสาเหตุของความผิดปกติของข้อมูลที่เกิดปัญหา
 • กระทบยอด AP และ Inventory ของสินค้าฝากขายประเภทที่ 1 (PAS)
 • กระทบยอดสินค้าคงเหลือทุกประเภทของ POS AX , POS City Soft และ ระบบ SAP
 • กระทบยอด Stock movement ของสินค้าซื้อขาด
 • การตรวจนับสินค้าคงเหลือ
 • ตรวจสอบปัญหาและแก้ไขปัญหาภายในทีมและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางแก้ไข
คุณสมบัติ
 • เพศชาย-หญงอายุไม่เกิน 40  ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านบัญชีสินค้า 5 ปีขึ้นไป

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 40,000 - 60,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 4 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บัญชี
สวัสดิการ
 • โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี 
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี กับโรงพยาบาลชั้นนำ
 • โครงการสวัสดิการสะสมทรัพย์เพื่อเกษียณอายุ แบบสมัครใจ กับ AIA
 • โครงการประกันอุบัติเหตุ
 • ชุดฟอร์มพนักงาน 3 ชุด/ปี (เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
 • คูปองอาหาร สำหรับวันทำงานพิเศษ
 • โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
 • เงินกู้ยืมต่างๆ
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน และครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
 • วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • บ้านพักสวัสดิการ (เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
 • ที่จอดรถฟรี สำหรับพนักงาน (ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป)
 • บัตรส่วนลดในการซื้อสินค้า สำหรับพนักงาน 20% (เฉพาะบางตำแหน่งงาน)
 • รางวัลอายุยาวนาน และรางวัลเบี้ยขยัน
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เจ้าของและผู้บริหารศูนย์การค้า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ พาราไดซ์พาร์ค

บริษัทกำลังขยายธุรกิจทั้งด้าน การบริหารศูนย์การค้า ธุรกิจค้าปลีก และการตลาดในศูนย์การค้าปัจจุบัน และโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้แก่ โครงการ ไอคอนสยาม และห้างสรรพสินค้าทาคะาชิมาย่า ซึ่งจะเป็นแลนด์มาร์ค ของประเทศ 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณน้องนุช แหวนทองคำ
ที่อยู่ : 989 อาคาร สยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 ถนน พระราม 1 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 065-521-5713
โทรสาร : 0-2658-1020
โฮมเพจ : http://www.siampiwat.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด/บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด