หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ประจำสาขาสมุทรสาคร)

Manager of Product Research and Development
บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด
ความงาม/เครื่องสำอางค์
สมุทรสาคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนและดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ JELLY AND SOFT GEL
- จัดหาวัตถุดิบจาก Supplier
- ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- ทำสูตรผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า
- วางแผนเรื่องการจัดทำตัวอย่างให้ตรงกับใบสั่งงานที่ออกมา และอยู่ในขอบ ระยะเวลาที่กำหนด
- ควบคุมสูตรและแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์
2. ปรับปรุงสูตรและกระบวนการผลิตเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ปรับปรุงสูตรเดิมและกระบวนการผลิต ทั้งในด้านต้นทุนและคุณภาพ
3. ร่วมทำงานกับฝ่ายการตลาดและฝ่ายการผลิตในการพัฒนาคุณภาพสินค้า
- ศึกษาข้อมูลของวัตุถุดิบใหม่ๆ และส่งต่อข้อมูลให้ฝ่ายขาย
- ตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- จัดทำสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพื่อขึ้นทะเบียน
4. งานอื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา และข้อกำหนดระบบบริหารคุณภาพต่างๆ

คุณสมบัติ
• ไม่จำกัดเพศ อายุ 30-38 ปี
• วุฒิ ป.ตรี-ป.โท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร สาขาโภชนาการ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในโรงงานด้านอาหารเสริมมากกว่า 2 ปี
• มีความรู้เรื่องวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
• มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : สมุทรสาคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี
  • ประกันสังคม
  • วันหยุดตามประเพณี 13 วัน
  • อาหารกลางวัน
  • เงินของขวัญคลอดบุตร
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (OEM) จากสารสกัดธรรมชาติ โรงงานมีการควบคุมการผลิตที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานอาหารและยา (อย.),ฮาลาล (Halal) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO22000
โรงงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร และมีแผนขยายกำลังการผลิตบนพื้นที่แห่งใหม่กว่า 3000 ตารางเมตร
 
ชื่อผู้ติดต่อ : ณัฐกฤตา ปิตะแสง
ที่อยู่ : 111 หมู่ 2 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
โทรศัพท์ : 0982869604
โทรสาร : 0-2542-4339
โฮมเพจ : http://www.pccalabs.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด