หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

30/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการหน่วยการตลาดออนไลน์

Online Marketing Manager
ด่วนมาก!
เมดเมติก บาย เมโกะ/บริษัท เมดเมติก จำกัด
ความงาม/เครื่องสำอางค์
กทม. (ดินแดง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบ (Duties and Responsibilities)
1. จัดทำและปรับปรุงกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณการตลาด
2. ดำเนินการ ควบคุม และดูแลให้กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณเป็นไปตามที่กำหนดไว้
3. ปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. ควบคุมดูแลภาพลักษณ์ของแบรนด์ ทั้งในส่วนของการสื่อสารด้วยเสียงและอักษร และ Artwork ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด
5. สร้างสรรค์แนวคิดทางการตลาดใหม่ ๆ
6. จัดทำ วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน และรายงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
1. อายุ 25-35 ปี ไม่จำกัดเพศ
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. มีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ สามารถดูแลทีมให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว
5. มีทักษะการหาข้อมูลและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ดี
6. มีทักษะการอ่านข้อมูลเชิงตัวเลข วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูลได้ดี
7. มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทำโฆษณาออนไลน์ เช่น Adsword, Facebook Ads, Instagram Ads เป็นต้น
8. มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
9. สามารถใช้เครื่องมือเพื่อทำการวิเคราะห์ผลลัพธ์การโฆษณาออนไลน์ได้ เช่น Google Analytics, Facebook Business, Facebook Analytics เป็นต้น
10. สามารถทำรายงานสรุปผลด้วย Excel ในรูปแบบข้อมูลดิบและกราฟได้อย่างดี 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 40,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (ดินแดง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : การจัดการ
คณะ : บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ทรีตเม้นหน้า,เลเซอร์ (ฟรี)
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ลาบวช
 • ส่วนลดศัลยกรรม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
เมดเมติก บาย เมโกะ ดำเนินธุรกิจภายใต้การดูแลของ นพ.มนัส ฉายาวิจิตรศิลป์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม อันดับต้นๆของเมืองไทย ซึ่งได้รับการยอมรับในวงกว้างจากประสบการณ์กว่า 30 ปี พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมตกแต่งโดยเฉพาะ ที่จะช่วยให้คุณมั่นใจในผลการรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน บวกกับแนวความคิดที่ว่า ความต้องการทางความงามของแต่ละบุคคลนั้นแตกต่างกัน เมดเมติก บาย เมโกะ จึงมีแนวทางในการรักษาโดยมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขความงามอย่างตรงจุด เพื่อมอบผลลัพธ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านได้อย่างแท้จริง 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
ที่อยู่ : 200 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 095-371-3485