หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการอาคาร(ภูเก็ต)

Building Manager
ด่วนมาก!
เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท เมกะ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
ภูเก็ต
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ตรวจอาคารอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง
• ตรวจสอบประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก
• ตรวจสอบการทำหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชา
• ตรวจสอบการซ่อมบำรุงระบบ
• ตรวจสอบการประกันผลงานของระบบ
• ตรวจสอบระยะเวลาของสัญญาจ้าง
• ตรวจสอบบันทึกข้อมูลต่างๆในอาคารชุด
• เตรียมสัญญาว่าจ้างผู้ให้บริการจากบริษัทภายนอก
• จัดทำป้ายประกาศ,หนังสือเวียน และ จดหมายทั่วไปของอาคาร
• เตรียมวาระการประชุม และจัดประชุมประจำเดือน/ประจำปี
• ติดตามให้เกิดผลตามมติที่ประชุม
• ตรวจสอบค่าใช้จ่ายของอาคารว่าสมเหตุสมผลหรือไม่
• ควบคุมการตกแต่งภายในห้องชุด
• เตรียมรายงานประจำเดือน
• เข้าร่วมประชุมและจัดให้มีการบันทึกการประชุม
• ดูแลเอกสารสำคัญต่างๆของอาคารชุด
• ติดต่อราชการ
• ชี้แจงกรรมการและเจ้าของร่วมในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับอาคารชุด

คุณสมบัติ

• วุฒิปริญญาตรีสาขาการจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทางด้านงานบริหารอาคารชุด หรือ โรงแรม อย่างน้อย 1 ปี ในโครงการขนาดใหญ่ (มากกว่า 300 ยูนิต)
• มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน คอมพิวเตอร์ได้ดี (โดยเฉพาะ Microsoft Excel, Word ,Outlook )
• ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
• รักงานบริการ บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
• สามารถทำงานเป็นทีม
• สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถส่งประวัติการทำงานพร้อมรูปถ่ายปัจจุบัน สถานที่ปฏิบัติงาน และ ระบุเงินเดือนที่ต้องการส่งมาที่ email: jobs@megapmc.com หรือ โทร 076-510551 ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : ภูเก็ต
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
เกี่ยวกับบริษัท
ก่อตั้งจากการรวมกลุ่มของนักบริหารทรัพย์สินที่มีความรู้ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญชำนาญ มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทรัพย์สิน และชุมชน โดยมีประสบการณ์ตรงในธุรกิจบริหารจัดการในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นอาคารชุดที่พักอาศัยอาคารสำนักงาน เซอร์วิสอพาร์ตเม้นท์ หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ MEGA PROP มีระบบการบริหารการจัดการ ที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อมุ่งเน้นการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพเพื่อให้บรรลุถึงความพึงพอใจของลูกค้าและการสร้างสรรค์ ดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านสมาชิกผู้พักอาศัย และผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อันจะช่วยรักษาและเสริมสร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดี รวมทั้งเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการต่อไปในระยะยาว 
ที่อยู่ : 56/106 หมู่ที่ 6 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ : 066-070-1016
โทรสาร : 076-319-033
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เมกะ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด