หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการอาคาร

Building Manager
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดูแลและแก้ไขปัญหาของผู้พักอาศัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

- รับข้อคิดเห็นต่างๆ จากเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมประจำเดือน

- ตรวจสอบดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพปกติ และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

- กำกับดูแลการดำเนินงานประจำวันของการบริหารจัดการอาคารชุด

- ตรวจสอบการซ่อมบำรุงระบบต่างๆ การรับประกันผลงานของระบบต่างๆ ระยะเวลาของสัญญาจ้างต่างๆ ตรวจสอบบันทึกข้อมูลต่างๆ ในอาคารชุด

- ควบคุมตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบริษัทคู่สัญญา ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา และตามแผนงานที่วางไว้

- ควบคุมดูแลให้เจ้าของห้องชุด และผู้พักอาศัยปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของอาคารชุด

- ติดตาม เร่งรัด การจัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่าสาธารณูปโภคเจ้าของห้องชุด ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง

- จัดเตรียมสัญญาว่าจ้างต่างๆ เตรียมวาระการประชุม และจัดประชุมต่างๆ ติดตามให้เกิดผลตามมติที่ประชุม

- ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ของอาคารให้เป็นไปตามงบประมาณ

- ประชุมร่วมกับพนักงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น

- กำหนดแผนงานและจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงให้สอดคล้องกับเทศกาลต่างๆ เช่น การซ้อมอพยบหนีไฟ เป็นต้น

- ตรวจสอบ ควบคุมการตกแต่งภายในห้องชุด

- จัดทำรายงานประจำเดือน

- เข้าร่วมประชุมและจัดให้มีการบันทึกการประชุมต่างๆ ในหน่วยงาน

- ควบดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และเอกสารสำคัญต่างๆ ของอาคารชุด

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป

- วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป คณะบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

- มีประสบการณ์บริหารอาคารชุด อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

- มีความรู้เกี่ยวกับ พรบ. อาคารชุด และงานด้านบริหารจัดการอาคารชุดเป็นอย่างดี

- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

- สามารถโยกย้ายไปฏิบัติงามตามหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ได้

- มีบุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ และมีใจรักในงานบริการ

- ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์ (วันหยุดตามตามตารางปฏิบัติงาน)


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 8 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

The World’s Leading Independent
Real Estate Consultancy


Knight Frank Chartered (Thailand) Co. Ltd., is part of the Knight Frank (UK) worldwide network of real estate consultancies with offices in over 59 countries. Since 1896, Knight Frank has proven to be the industry’s foremost “Trusted Advisor in Real Estate.”

As the leading real estate service provider in Thailand, we offer exceptional residential and commercial property services. Whether you are interested in buying, selling or renting residential property (such as condominiums, villas, or land); or commercial property (offices, factories, warehouses, or land), we are here to help. Our unparalleled access to some of the finest properties in major cities and resort towns across Thailand provides you with a wide selection of choices.

Our property agents apply the highest professional standards, working continuously to serve clients and earn their trust.

In addition to transactional services, we also provide valuation, market analysis, advice on development of large scale real estate projects, and consultation on property investment opportunities. Our experienced team of nearly 500 professionals and support staff in our Bangkok and Phuket offices are ready to offer their expertise and assistance.

We are passionate about property. And we are proud to be the world's largest privately owned global real estate agency and consultancy. See what we can do for you today.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Nipaporn
ที่อยู่ : 65/192, 23rd Fl., Chamnan Phenjati Business Center, Rama 9 Rd., Huaykwang, Bangkok 10320
โทรศัพท์ : 0-2643-8223 Ext.128,133,140
โทรสาร : 0-2643-8224
โฮมเพจ : http://www.knightfrank.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด