หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการเขตสินเชื่อ-การตลาด (Area Loan/Marketing Manager) พื้นที่ จ.นครราชสีมา, จ.ขอนแก่น, จ.ชัยภูมิ, จ.สุรินทร์

Area Loan/Marketing Manager
บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
ขอนแก่นและภาคอีสาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ดูแลรับผิดชอบสาขาในพื้นที่ไม่เกิน 5 สาขา
 • ทำเป้าสินเชื่อของสาขาที่ตัวเองดูแลให้ได้ตามที่กำหนด
 • พิจารณาและอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
 • ดูแลการนำเสนอบริการสินเชื่อ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ
 • ให้คำแนะนำการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นภายใต้กรอบนโยบายของบริษัทกับทีมได้
 • ตรวจสอบเอกสาร และข้อมูลของลูกค้าที่เข้ามาสมัครขอสินเชื่อกับทางสาขา
 • นำเสนอพื้นที่ให้ทีมออกตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อขยายฐานลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์
 • ดูแลพนักงานประจำสาขา และดูแลบริหารจัดการสาขาที่รับผิดชอบ
 • วางแผนออกเยี่ยม ติดตามทวงถามค่างวดจากลูกค้าที่ติดค้างค่าชำระของสาขาในความรับผิดชอบ
 • ประชุมทีมงานอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งเพื่อสื่อสารทีมงานให้ทราบถึงนโยบายของบริษัทอยู่ตลอดเวลา
 • ประเมินผลการทำงานของพนักงานสาขา
 • ประเมินยอดขายของสาขาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด
  และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ป.ตรี ขึ้นไป
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ หรือเคยเป็นหัวหน้าและมีลูกน้องในการดูแลมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้ามีบัตรประกันนายหน้าประกันชีวิต และ ประกันวินาศภัย จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักงานบริการ
 • ชอบงานที่ท้าทาย และมุ่งมั่นในความสำเร็จ
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3-5 ปี
 • มีความซื่อสัตย์
 • สามารถทำงาน เสาร์ อาทิตย์ได้
 • สามารถโยกย้ายสถานที่ทำงานได้ทุกพื้นที่ตามที่บริษัทกำหนด 
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • ประกันสังคม 
 • วันหยุด 15 วัน / ปี


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : ขอนแก่นและภาคอีสาน
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : การจัดการ
คณะ : การเงิน
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
คณะ : วิทยาลัยการจัดการ
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด
เป็นผู้บริการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ โดยปล่อยสินเชื่อแบบมีหลักประกัน เช่น  โฉนดที่ดิน ทะเบียนรถ  รายใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 10 ปี 
บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในกิจการสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ ในระดับประเทศ

 บริษัทจึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะเติบโตและเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท

 
ที่อยู่ : 1936/7 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 063-178-9822
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด