หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการเขต (ภาคใต้)

Area Manager
บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด
สินค้าอุปโภค/บริโภค
ภูเก็ตและภาคใต้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • คีย์ขายสินค้า ผ่านทางโปรแกรมสำเร็จรูป ที่บริษัทฯ กำหนก ออกบิลขายสินค้าให้กับลูกค้า
 • จ่ายสินค้า และตรวจนับสต๊อกสินค้า รายสัปกาห์ รายเดือน
 • สรุปยอดขายประจำวัน
 • นำเงินยอดขายเข้าบัญชีธนาคาร ตามระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
 • ออกตรวจสาขา ภาคใต้
 • แนะนำโปรโมชั่นพิเศษ ให้กับลูกค้า
 • กำหนดยุทธศาสตร์การตลากในภูมิภาคที่รับผิดชอบ
 • งานอื่นๆ ตาามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศชาย - หญิง อายุระหว่าง 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รักงานบริการ สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • มีความซื่อสัตย์ อดทน ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ และสามารถใช้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องอย่างชำนาญ
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด เป็นครั้งคราวได้
 • ยอมรับในการ Comment พร้อมปรับปรุงแก้ไขทันที สามารถเริ่มงานได้ทันที 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : ภูเก็ตและภาคใต้
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • สวัสดิเงินกู้ยืม
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2542 ดำเนินธุรกิจเครือข่าย โดยใช้แผนการตลาด Multi Purpose Marketing จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ Pollitin ผลิตภัณฑ์ด้านความงาม ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเครื่องยนต์ และผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค 
ชื่อผู้ติดต่อ : ็Human Resource Department
ที่อยู่ : 35/30 อาคาร โนเบิลเฮ้าส์พญาไท ชั้นที่ จี ถนน พญาไท แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 026425425
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.happympm.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แฮ็ปปี้ เอ็มพีเอ็ม จำกัด