หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์

Service Apartment Manager
บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
เชียงใหม่
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ดูแลจัดการทั้งในส่วน Front Office และ Back Office ของเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ ขนาด 70 ห้อง
• บริหารบุคคลและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน
• จัดทำหรือควบคุมการทำบันทึกและบัญชี รายรับและรายจ่าย
• จัดทำรายงานให้เจ้าของกิจการทราบถึงความก้าวหน้าและสถานะของธุรกิจ
• ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายของโรงแรมให้เป็นไปตามงบประมาณและจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่าย
• บริหารงบประมาณเพื่อเพิ่มผลกำไรและสร้างยอดขายให้กับอพาร์ทเมนท์

คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
• มีประสบการณ์ด้านการบริหารอพาร์ทเม้น โรงแรม หรืองานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
• ใช้งาน OTAs (Online travel agency) ได้เป็นอย่างดี
• มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สามารถพูด-อ่าน-เขียน ได้เป็นอย่างดี หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง 
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักและมีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การจัดการและการท่องเที่ยว
สาขา : การจัดการโรงแรม
คณะ : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การจัดการการโรงแรม
คณะ : การบริการและการท่องเที่ยว
สาขา : การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
คณะ : การบริการและการท่องเที่ยว
สาขา : การจัดการการบริการ
คณะ : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การโรงแรม
สวัสดิการ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
“Karnkanok”, we dubuted with middle to luxurious house in the location of new San Kamphaeng rd., with offering reasonable price to our customers. We are the first property development in Chiang Mai who bring the newest construction technology at that time, “Prefabrication” to apply in our construction process. After our succeed in “Karnkanok 1”, we launched project, “Karnkanok 2”, “Karnkanok 4” and “Karnkanok 8” which using the newest construction technology, “Cast in Place” for continued improving our construction efficiency.

Meanwhile, “Karnkanok” has been constantly growth. We found another needs which demand excellent house with reachable price. In 2008, we launched the new brand. “Karnkanok Ville” and gain customers’ acceptance. Within 7 years from the first date of “Karnkanok Ville” brand, we have more 10 projects in several locations around Chaing Mai. Supporting our objective, “Possible for Everyone with Covering Location in Chaing Mai area”.

In 2010, we have opened condominium brand, “One Plus Condo” for serving customers’ demand, easy and chic life style. Until now, more than 20 projects of One Plus Condo are expanded in urban area of Chiang Mai.

Over 12 years, more than 50 projects, we have run our business based on objective, “Develop Property for Supporting of Growth of Chiang Mai and Enhance Quality of Customers’ Life through our Products”.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Nutthinee Maneewan, Human Resources Division
ตำแหน่ง : Human Resources Division
ที่อยู่ : 88/8 Moo 2 Tambon Nong Phueng, Amphur Saraphi, Chiang Mai 50140
โทรศัพท์ : 053-325-890-1 ext. 221
โทรสาร : 053-295-558
โฮมเพจ : http://www.kkn.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท กาญจน์กนก พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด