หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการแผนกกฎหมาย

Legal
โรงพยาบาลนวเวช/บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
สุขภาพ/โรงพยาบาล
กทม. (บึงกุ่ม)
หน้าที่และความรับผิดชอบ


ดูแลทางด้านกฏหมาย สัญญาปฏิบัติงานทางด้านกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมาย

สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ


คุณสมบัติ

1.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านกฎหมาย

2.มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 5 ปีขึ้นไป

3.มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

4.มีทักษะด้านการสื่อสารในระดับดี

5.มีทัศนคติที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต

6.มีใจรักงานบริการ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ทำงานเป็นทีม

7.มีความรู้ความสามารถ มุ่งมั่นอดทน มีความรับผิดชอบ

 


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 8 ปี
สถานที่ : กทม. (บึงกุ่ม)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • หอพักพนักงาน
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
“โรงพยาบาลนวเวช”  VISSON :  "MAKING QUALITY HEALTHCARE ACCESSIBLE"
เป็นโรงพยาบาลสร้างใหม่ขนาดใหญ่ บนเนื้อที่ 8.5 ไร่ ตั้งอยู่บนศูนย์กลางคมนาคมกรุงเทพฝั่งตะวันออก มีความสามารถในการบริหารด้านสุขภาพทุกช่วงวัยครอบคลุมทั้ง 4 มิติสุขภาพอันประกอบด้วย ส่งเสริม, ป้องกัน, รักษา และฟื้นฟู ด้วยทีมบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแต่ละสาขา พร้อมทั้งเครื่องมือแพทย์ที่มีศักยภาพสูงสุดและล่าสุด สภาพแวดล้อมที่สะอาด เทคโนโลยีสนับสนุนการบริการที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้บริการได้รับการบริการที่ปลอดภัย พึงพอใจ สะดวกสบาย และรู้สึกรับรู้ถึงความคุ้มค่าของการบริการ
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-2019 บริษัทฯ ของดการเดินทางมาสมัครด้วยตนเองเป็นการชั่วคราว ท่านสามารถส่งประวัติผ่าน www.navavej.com  ได้ตามปกติ บริษัทฯ ขอขอบคุณและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 
ที่อยู่ : 99/3 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : 0-2029-9431
โฮมเพจ : http://www.navavej.com/