หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

28/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการแผนกการตลาดออนไลน์

Online Marketing Manager
บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด
อุตสาหกรรมกระดาษ/เส้นใย
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- วางแผนการใช้สื่อ Social network ทุกช่องทางให้ตรงกลุ่มลูกค้ารวมถึงร่วมกำหนดรูปแบบของสื่อที่สามารถกระตุ้นยอดขายได้อย่างเหมาะสม ดู Content ทางออนไลน์ เช่น Promotion, Activity, CRM, Artwork, การเขียนบทความ
- วางแผนและกำหนดแผนงานด้านการขาย การส่งเสริมการขาย ที่สอดรับกับเป้าหมายหน่วยงานและเป้าหมายองค์กร
- ติดตามผล Brand Positioning / Image วิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขวิธีการสร้าง Brand อย่างรวดเร็วเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้
- ดูแลภาพลักษณ์องค์กรในสื่อออนไลน์ ให้ภาพลักษณ์ที่ถูกต้อง เหมาะสม ทันเหตุการณ์ รวมทั้งมีความสอดคล้องกันในทุกช่องทางออนไลน์
- นำเสนอรายงานผลตอบรับ งบประมาณ ในการทำการตลาด รวมทั้งความสามารถในการนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงสินค้า บริการ รวมทั้งหากลุ่มลูกค้าใหม่/ช่องทางการจำหน่ายใหม่ๆ ให้กับบริษัท

คุณสมบัติ
- อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านการตลาด, บริหารธุรกิจ/การจัดการ
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- รักในสายงานตลาดออนไลน์ และมีความคิดสร้างสรรค์
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์บริหารจัดการทีมงานออนไลน์และด้านงานการสื่อสารการตลาดแบบ online อย่างน้อย 3 ปี
- มีความเข้าใจในเนื้อหาในช่องทาง Social media ต่างๆ (share, engagement, viral post, etc.)
และประสบการณ์งานด้านการตลาดออนไลน์ เช่นการทำ SEO, SEM การใช้ Google Adword, Google Analytic, Facebook Marketing and Analytic

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
เกี่ยวกับบริษัท

We are one of leading business printing industries in Thailand. The manufacturer and distributor to serving a premium printing quality and all of high quality product, also services to satisfaction market demand in the highly condition market competition. Our vision are focusing and driving to the new market trend and team improvement for a future as fast as we can. Our key successful concept is “Everything Possible” So, we are looking for a candidate who is a person which self motivated, positive attitude, honesty, good vision and intelligent hard working to join our team to become one.

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ชั้นนำในระบบออฟเซ็ทที่มีความมั่นคง ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2540 เป็นระยะเวลา 20 ปี มีนโยบายและวิสัยทัศน์ก้าวหน้าเพื่อผลิตสินค้าและบริการตอบสนองความต้องการของตลาดตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงด้วยความรวดเร็ว มีแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจทุกปี จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มบุคคลากรที่มีคุณภาพเพื่อให้เหมาะสมกับการเติบโตของธุรกิจ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการคัดเลือกบุคคลากรที่มีคุณสมบัติที่ดีและมีความพร้อมในการทำงาน ตลอดจนมีความเป็นผู้นำ เพื่อความก้าวหน้าของตัวพนักงานและบริษัทฯ หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของบริษัทฯ สามารถสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

 

ที่อยู่ : 117/144 ถนน บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2434-0210-5, 0-2433-9126-8
โทรสาร : 0-2882-5282
โฮมเพจ : http://www.royalpaperforms.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด