หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/09/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการแผนกการตลาดและบริหารความสัมพันธ์แฟรนไชส์

Marketing and Franchise Relation Manager
บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
กทม. (พระโขนง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่หลัก (Main responsibility): 

1. จัดทำแผนงาน, กิจกรรมและดำเนินการโปรโมทธุรกิจแฟรนไชส์ Inthanin และ SPAR ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับผู้สนใจลงทุน เพื่อรองรับการขยายสาขาของธุรกิจ 
2. จัดทำแผนงาน, กิจกรรม Customer Relation Management (CRM) และ Loyalty Program ต่างๆ กับแฟรนไชส์ซี่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแฟรนไชส์ซี่และบริษัท 
3 สร้าง Brand ธุรกิจแฟรนไชส์ให้เป็นที่รู้จักกับกลุ่มลูกค้าผ่านกิจกรรม และช่องทางต่างๆ 
4. จัดทำ Privilege Program ให้กับแฟรนไชส์ซี่ 
5. จัดทำแผนงานและสร้างรูปแบบกิจกรรมการประชุมแฟรนไชส์ซี่ Semi / Annual เพื่อ Update ข่าวสารข้อมูลและนโยบายต่างๆของบริษัท 
6. จัดทำแผนงานการประเมินความพึงพอใจของแฟรนไชส์ซี่ต่อบริษัท เพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาใช้ในการพัฒนาระบบการ Support ต่างๆ และเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของแฟรนไชส์ซี่ในอนาคต 
7. จัดทำแผนงานเพื่อ Improve Performance ของร้านแฟรนไชส์ Inthanin และ SPAR ในด้านยอดขาย, การบริหารจัดการ, การบริการ, และอื่นๆ 
8. ปฏิบัติหน้าที่งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
คุณสมบัติของตำแหน่งงาน: 
 
เพศ:  ชาย / หญิง        
อายุ:  ไม่เกิน 35 ปี 
วุฒิการศึกษา:   ปริญญาตรี/โท      
สาขาวิชา:  การตลาด / บริหารธุรกิจ / PR หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ประสบการณ์ :  5-8 ปี  มีประสบการณ์ ด้านการวางแผนงานและกิจกรรมการตลาด 
ทักษะ/ความสามารถพิเศษ:     1. Creative / Initiative 
                                        2. สามารถวางแผนงาน และกำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลได้ 
                                        3. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ 
                                        4. Proactive / Detail & Result Oriented 
                                        5. บุคลิคภาพดี และมีทักษะทางด้าน Soft Skill

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 50,000 - 60,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 7 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (พระโขนง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : อื่นๆ
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่าโทรศัพท์
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด (BCR) ก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม 2559 เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีก หรือธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมัน (Nonoil Business) รวมถึงธุรกิจร้านอาหารเลม่อน คิทเช่น คอนเนอร์ในสถานีบริการน้ำมัน, ธุรกิจเครื่องดื่มกาแฟ Inthanin, และ ธุรกิจภายใต้แบรนด์ SPAR ที่ได้รับสิทธิเป็นมาสเตอร์ไลเซนส์แฟรนไชส์มาในปี 2559 จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ทุกรูปแบบทั้ง ซีสโตว์ ซุปเปอร์สโตว์ และไฮเปอมาร์เก็ต ซึ่งเป็นศูนย์การค้าขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการพัฒนาธุรกิจที่ไม่ไช่น้ำมัน (Nonoil) 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : บริษัท บางจากรีเทล จำกัด (BCR) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0 2335 8473
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด