หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการแผนกการเงิน บ.ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด (สุขุมวิท 22)

Finance Manager
ด่วนมาก!
กลุ่มบริษัทเจริญสิน
สินค้าอุปโภค/บริโภค , เสื้อผ้า/รองเท้า/เครื่องตกแต่ง , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กทม. (คลองเตย)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• วางแผนการบริหารจัดการ Cash Flow ทั้งหมดของบริษัทฯ
• ควบคุมดูแล และบริหารจัดการงานฝ่ายการเงิน
• จัดทำรายงานการเงิน และวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทฯเสนอผู้บริหาร
• จัดทำงบประมาณรายรับ - รายจ่าย , การบริหารภาษี ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
• แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

คุณสมบัติ
• อายุ 30-40 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท สาขาการเงิน-การบัญชี
• มีประสบการณ์ด้านบริหารความรู้ด้านระบบการเงิน การธนาคาร และระบบบัญชี อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
• มีความรู้ความเข้าใจในหลักบริหารจัดการ และมีภาวะผู้นำ
• บุคลิกภาพที่ดีมีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดีและมีจิตสำนึกในการให้บริการ
• มีความกระตือรือร้นและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ และ มีความละเอียด รอบคอบ
• มีความรู้ทางด้านระบบ Network และ คอมพิวเตอร์ดี
• สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
• คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point
• มีทักษะในการทำงานเป็นทีม

ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 20 ปี
สถานที่ : กทม. (คลองเตย)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบัญชี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การเงิน
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การเงิน, การธนาคาร
คณะ : บัญชี
สาขา : การบัญชี
คณะ : บัญชี
สาขา : การบัญชีต้นทุน
คณะ : บัญชี
สาขา : บัญชีการเงิน
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เงินช่วยเหลืออื่นๆ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
    บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด (หรือชื่อเดิมว่า บริษัท ซงเรย์ นันวูเว่น จำกัด) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัท เจริญสิน ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมการฟอกหนัง มายาวนานกว่า 60 ปี จนเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายจากลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ และด้วยเหตุที่ต้องการจะขยายศักยภาพการผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น จึงได้มีการริเริ่มก่อตั้งบริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2532 โดยเริ่มต้นจากการผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปัก เพื่อใช้เป็นส่วน ประกอบต่างๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้า ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า ต่อมาทางบริษัทจึงได้ทำการขยายตลาดด้วยการพัฒนารูปแบบและเทคนิควิธีการผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปักให้มีความหลากหลาย และสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 318/10-22 Soi Sukhumvit 22 (Sainamtip), Sukhumvit Road, Kwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2259-2681-3
โทรสาร : 0-2259-2721
แสดงตำแหน่งอื่นใน กลุ่มบริษัทเจริญสิน