หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/02/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการแผนกการเงิน

Finance Manager
บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด /กลุ่มบริษัท ฟังก์ชั่น กรุ๊ป
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ควบคุมการตรวจสอบเอกสารการรับจ่าย

2. ตรวจสอบการรายงานการรับจ่ายเงินประจำวันกับเงินที่รับจริง

3. ควบคุมดูแลการจ่ายเงินให้ผู้ขาย/ลูกค้า/พนักงาน

4. ตรวจสอบเงินสดในบัญชี

5. ตรวจสอบแผนการใช้เงินสด

6. ตรวจสอบยอดเช็คที่อยู่ในมือกับยอดเช็คที่ผู้ขายยังไม่ขึ้นเงิน

7. ประมาณรายรับรายจ่าย

8. ตรวจสอบรายงานกับหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย

9. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อย

10.ตรวจสอบรายงานการจ่ายเงินสดย่อย

11. ตรวจสอบรายการจ่าย K-Connect

12. วางแผนและคำนวณเงินเพื่อชำระหนี้ ของบริษัทในแต่ละวันและเดือนทั้งระบบ

13. สรุปรายงานเกี่ยวกับรายการเคลื่อนไหว บัญชีเงินฝากธนาคาร

14. ทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน

15. จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการทำหนังสือค้ำประกัน L/G และติดตามหนังสือค้ำประกันที่ครบกำหนดส่งคืนธนาคาร

16. ติดต่อประสานงานกับธนาคารในเรื่องการเงินต่างๆ

17. อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายคุณสมบัติ

1. มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความละเอียดรอบคอบ

2. มีความรับผิดชอบต่องานสูง มีความทุ่มเทในงานที่ได้รับมอบหมาย

3. มีทักษะด้านการจัดการบริหารการเงิน / งบประมาณ

4. มีประสบการณ์การทำงานกับตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5. มีความรู้เรื่อง Trade Finance จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. มีทักษะในการติดต่อ สื่อสาร และประสานงานที่ดี

7. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
    บริษัท ฟังก์ชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งขึ้น โดยวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมุ่งเน้นในการเป็นผู้นำด้านการออกแบบ ผลิต  และจำหน่าย สินค้าเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ และระบบบำบัดน้ำ พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์สูงสุด 

  บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ มกราคม 2540 โดย คุณวิกร ภูวพัชร์ เริ่มต้นจากสินค้าที่เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ สำหรับบ้านพักอาศัย  และพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ระบบอุตสาหกรรม เราสามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าทั่วไป โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการยอมรับ และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งใน และนอกประเทศ จะเห็นได้จาก ได้รับความไว้วางใจในการสั่งสินค้าอย่างต่อเนื่องจำนวนมาก รวมถึงบริษัทฯ ยังเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบน้ำให้แก่ลูกค้าอีกด้วย 
    บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จากบริษัท SGS และ NAC ธุรกิจหลัก เกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าและจัดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ และอุปกรณ์อะไหล่สำหรับเครื่องกรองน้ำ
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท   เช่น
- เครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก-ใหญ่
- ไส้กรองเมมเบรน
- ไส้กรองขนาดเล็ก
- สารกรองต่างๆ เช่น Resin,Carbon
- Vessel
- ถังกรองไฟเบอร์
- ปั๊มน้ำต่างๆ
- ตู้น้ำชนิดต่างๆ เช่นตู้น้ำร้อน/เย็น ,ตู้น้ำหยอดเหรียญ
- อุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรม เช่น Flowmeter,
- Pressure Gauge,Solenoid Valve
- Greenspaandsoundna สินค้าประเภทธุรกิจสปา&ซาวน์น่า และอุปกรณ์สระว่ายน้้ำ
 
ชื่อผู้ติดต่อ : อภิญญา
ที่อยู่ : 313 ถ.เจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.
โทรศัพท์ : 02-5406263 ต่อ 1203
โทรสาร : 0-2540-6462
โฮมเพจ : http://www.functioninter.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด /กลุ่มบริษัท ฟังก์ชั่น กรุ๊ป
คีย์เวิร์ด : บัญชีและการเงิน , Finance , การเงิน , วิเคราะห์การเงิน , Financial , ควบคุมการเงิน , งบประมาณ , บริหารการรับจ่ายเงิน , บริหารการเงิน , Financial Control , จัดการการเงิน , Financial Forecasting , งบประมาณการเงิน , Finance Planning , Finance Control , บริหารเงิน , บัญชีการเงิน , งบการเงิน , finance , Banking , ระบบเงินสดย่อย , เงินสดย่อย , ธุรกรรมทางการเงิน , ภาษีอากร , Tax , การเงินการธนาคาร , Tax Finance , Financial Report , รายงานการเงิน , ภาษี , ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการเงิน , จัดทำแผนงบประมาณ , แผนงบประมาณ , วางแผนงบประมาณ , วิเคราะห์การลงทุน , ตลาดหลักทรัพย์ , บริษัทหลักทรัพย์ , Investment Banking , สถาบันทางการเงิน , Banking Industry , การธนาคาร , Corporate Finance , บริการด้านการเงิน , วิเคราะห์การบริหารเงินทุน , หลักทรัพย์ , บริหารเงินทุน , ควบคุมงบประมาณ , วางแผนการเงิน , Trading , เทรดมาร์เก็ตติ้ง , ควบคุมด้านการเงิน , Trading Marketing , Traditional Trade , Trade Marketing , Financial Planning , ตลาดเงิน , ตลาดทุน , จัดทำงบประมาณ , ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการด้านการเงิน