หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

30/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการแผนกการเงิน

Finance Manager
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
สินค้าอุปโภค/บริโภค , การผลิต , ความงาม/เครื่องสำอางค์
กทม. (สาทร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• วางแผน และกำหนดเป้าหมายการเงิน ให้การรับเงินและการจ่ายเงินให้เป็นไปตามกำหนดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนกับธนาคาร เป็นไปตามนโยบายบริษัท
• ควบคุมและตรวจสอบ การรับ-จ่ายเงิน ทั้งภายนอกและภายในบริษัท ให้ตรงตามเอกสารทางการเงินให้ถูกต้อง
• ควบคุมการทำงานของแผนกให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด
• ควบคุมการรับเงินสด และเช็ค จัดลำดับการเบิกจ่ายเงิน
• บริหารเงินสดหมุนเวียนและวิเคราะห์สถานการใช้จ่ายของบริษัทให้ถูกต้อง
• ติดต่อประสานงานการทำธุรกรรมต่างกับทางธนาคาร
• ดูแลการโอนเงิน การเปิดบัญชี-ปิดบัญชี โอนเงิน ชำระเงิน หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสั่งจ่ายต่างๆ

คุณสมบัติ

• จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
• ประสบการณ์ในตำแหน่ง 10 ปีขึ้นไป
มีความรู้ความชำนาญในบริหารป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
• ซื่อสัตย์ สุจริต ละเอียดรอบคอบ
• มีความเป็นผู้นำ และบริหารทีมงานได้
• ส่ง Resume ที่ คุณสุทธิฉันท์ E-mail : sutichan_s@snjinter.com

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 20 ปี
สถานที่ : กทม. (สาทร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
SJI was founded in 1980, and since then we haveestablished ourselves as a leading contract manufacturer of high qualitycosmetic and personal care products.

In 1983, we were affiliated with the Kolmar U.S.A. global networkof cosmetic manufacturers, and access to Kolmar's significant technicalresources enables us to continually produce products to the highestinternational standards.

Furthermore SJI is committed to providingcreative cost effective solutions to each of its customer requirements, so thefullest service can be provided, from developing product and packagingconcepts, through to manufacturing, shipping, and even brand awareness buildingprogrammer.

Due to our business expansion, we have severalprojects in domestic and overseas. We are currentlyseeking for the dynamic candidates for the following positions. 
ชื่อผู้ติดต่อ : สุทธิฉันท์
ที่อยู่ : 2 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 10 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10140
โทรศัพท์ : 02-6762727 ต่อ 2217, 087-6873461
โทรสาร : 02-6762726
โฮมเพจ : http://www.snjinter.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
คีย์เวิร์ด : การเงิน , ผู้จัดการแผนกการเงิน , finance , financial , ผู้บริหารการเงิน , บริหารความเสี่ยงด้านการเงิน , การธนาคาร , Banking , Corporate Finance , การเงินการธนาคาร , บริการด้านการเงิน , Accountant , เบิกจ่าย , งบประมาณ , บัญชีการเงิน , รายรับรายจ่าย , ธุรกรรมทางการเงิน , เงินทุน , Rm , สินเชื่อ , สินเชื่อธุรกิจ , Invest , ลงทุน , จัดสรรเงินทุน , วิเคราะห์การลงทุน , Fund , Acc , งานบัญชี , ภาษีอากร , วิเคราะห์การเงิน , Tax , Ap , Ar , Single License , Ip License , Derivatives License , Fa , ตราสารหนี้ , ตราสารทุน , กองทุน , Inventories , Accounts , Control Inventories , Inventories Control , Inventory Management , Finance&accounting , บัญชีและการเงิน , การเงินและการบัญชี , บัญชี , Accounting , การเงินรับ , งบการเงิน , ควบคุมการเงิน , ตรวจสอบ Invoice , ออกใบแจ้งหนี้ , ติดตามหนี้ , Accounting&finance , Financial Strategy , Financial And Accounting , Sap , การเงินและบัญชี , ควบคุมงบประมาณ , บริหารการรับจ่ายเงิน , Financial Planning , บริหารการเงิน , Financial Control , สินเชื่อเคหะ , ธนาคาร , สินเชื่อบ้าน , ตลาดเงิน , ตลาดทุน , Perform Financial , Finance Analysis , วิเคราะห์ธุรกิจ , Payment Document , Economics , Financial Modeling , แบบจำลองทางการเงิน , Wealth , การลงทุน , งานธนาคาร , วางแผนการเงิน , บริษัทหลักทรัพย์ , Revenue Code , Cpa , Investment Consultant , ตราสารอนุพันธ์ , Finance Control , จัดการสินเชื่อ , วิเคราะห์สินเชื่อ , Credit Management , Credit Reporting , Financial Analysis , Loan Analysis , Credit , บริหารความเสี่ยง , บริการสินเชื่อ , Risk Management , Loan Service , ตรวจสอบสินเชื่อลูกค้า , Credit Analysis , อนุมัติสินเชื่อ , Finance Business Partner