หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการแผนกกิจการสาขา

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาเพื่อจัดทำแผนงานประจำปี
• ควบคุมการดำเนินงานของสาขาให้เป็นไปตามระเบียบและแผนงาน
• ติดตามผลการปฎิบัติงานของสาขา
• แก้ปัญหาและให้คำแนะนำและประสานงานระหว่างสนญ.กับสาขาหรืออื่นๆ
• ร่วมกับสาขาในการอบรมตัวแทน และขยายสาขา
คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ ประกันภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์สายการตลาดประกันภัย ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือเป็นผู้จัดการสาขาอย่างน้อย 5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยเป็นอย่างดี
• สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการติดต่อสื่อสารได้ดี
• ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง และมีรถยนต์ใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมใบขับขี่

ผู้สนใจกรุณาสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายบุคคล หรือสาขา
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 8 เลขที่ 175-177 ถ.สุริยวงศ์ แขวงสุรวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ : 02-233-6920 ต่อ 223
www.bui.co.th , E-Mail : hr@bui.co.th
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 15 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • พักร้อนประจำปี
 • ลาบวช
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2472 กว่า 87 ปี แห่งความมั่นคงของบริษัทฯ เป็นสิ่งยืนยันได้ถึงการยอมรับจากประชาชนมาเป็นระยะเวลายาวนานและจากการพัฒนาคุณภาพการให้บริการมาโดยตลอดส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปี 2533 และ 2538 รางวัลสถานประกอบการดีเด่นแห่งปี 2533 บริษัทฯ จึงมีความต้องการรับสมัครบุคลากรผู้ที่มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการทำงาน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้ 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 8 เลขที่ 175-177 ถ.สุริยวงศ์ แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2233-6920, 0-2238-4111 ต่อ 223
โทรสาร : 0-2237-1856 # 201
โฮมเพจ : http://www.bui.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)