หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/06/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการแผนกคอมพิวเตอร์

บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด
ยานพาหนะ/อะไหล่
กทม. (พระนคร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ออกแบบ ติดตั้ง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ IT

- ดูแล ตรวจสอบ วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเชิงระบบ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง

- ดูแลปรับปรุงให้ระบบมีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพ ทั้งด้าน Hardware, Software, Network

- ศึกษาทดสอบพัฒนา Hardware, Software, การสื่อสารข้อมูล เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับบริษัท

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- เพศ : ชาย อายุ 35 - 45 ปี มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป 

- มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

- บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามสาขาได้ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 8 ปี
สถานที่ : กทม. (พระนคร)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์เมอร์เซเดสเบนซ์ และศูนย์บริการอย่างเป็นทางการของ Mercedes – Benz (Thailand) ในประเทศไทย มานานกว่า 76 ปี อีกหนึ่งพันธกิจที่ภาคภูมิใจ และให้ความสำคัญ ร่วมกับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ตลอดมาคือ การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ภายใต้ชื่อ เมืองโบราณพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จังหวัดสมุทรปราการ และปราสาทสัจธรรม จังหวัดชลบุรี เพื่อการรองรับการขยายธุรกิจ บริษัทฯ มีความยินดีที่จะรับผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ เพื่อเข้าร่วมเป็นส่วน หนึ่งขององค์กรและเติบโตไปพร้อมกับเรา 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 62-74 Rachadamnoen Ave., Bowornives, Pranakorn, Bangkok, 10200
โทรศัพท์ : 0-2622-3000 #213,214,227
โทรสาร : 0-2622-3028
โฮมเพจ : http://www.thonburi.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด