หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

26/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน

ด่วนมาก!
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
พิษณุโลก, อุตรดิตถ์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำรายงานสรุปการส่งเงิน Daily Collection Summary Report
 • ควบคุม ตรวจสอบ รวมไปถึงการอนุมัติการวางบิล และการจ่ายเงินของบริษัท
 • วิเคราะห์งบการเงิน และลงบันทึกรายการบัญชีของบริษัท
 • ควบคุม และดูแลBudgetของบริษัท
 • ตรวจสอบการนำส่งภาษีต่างๆ เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ภาษีประจำปี, ภาษีอาคาร เป็นต้น
 • ตรวจสอบการปิดงบบัญชีตามระบบงานย่อย (ระบบเจ้าหนี้ ระบบลูกหนี้ ระบบสินทรัพย์ ระบบบัญชีแยกประเภท)
คุณสมบัติ
 • ชาย / หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
 • อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ทำงานในธุรกิจโรงพยาบาล จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมี CPA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มี service mind
 • สามารถปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัด พิษณุโลก และเดินทางต่างจังหวัดได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 5 - 15 ปี
สถานที่ : พิษณุโลก, อุตรดิตถ์
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบัญชี
คณะ : พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
สาขา : การบัญชี
คณะ : บัญชี
สาขา : การบัญชี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Principal Healthcare Company Limited Group (In subsidiary of PRINC) is a business partner and management experts in healthcare industry. We have long history of network hospital management with overwhelmed success stories. We are business partner through direct investment in customize level or as a management body to revitalize your business and set a run.
 Principal Healthcare , we sincerely establish a true friendship with our partners, respect the fairness, maintain their pride and move forward together. We deliver operational excellence through team of multi-disciplinary professionals and their affiliates, shared services management provide cost-efficiency, IT-base operations enable speed, quality of services and useful information for business intelligence.
we invite you to join and benefit from our corporation.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : HR Department (Head Office)
ที่อยู่ : 28th Floor, Bangkok Business Center Building Sukhumvit 63 Rd., Wattana, Bangkok
โทรศัพท์ : 027142172
โทรสาร : 0-2714-3478
โฮมเพจ : http://www.principalcapital.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด