หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน

Accounting and Finance Manager
บริษัท บอร์เนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จำกัด
ธุรกิจบริการ
กทม. (หลักสี่)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำงบการเงินประจำเดือน
2. จัดทำรายงานเกี่ยวกับบัญชีเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
3. จัดทำรายงานงบประมาณรายไตรมาส รายปี รวมถึงการปรับเปลี่ยนงบประมาณตามสภาพธุรกิจภายในระยะเวลา
ที่กำหนด
4. วิเคราะห์หาสาเหตุ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงบประมาณ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงบการเงิน
5. จัดทำงบการเงินรายปีเพื่อรายงานผลประกอบการบริษัท
6. จัดทำภาษีเงินได้ของบริษัท (ภงด.50 และ ภงด.51) เพื่อยื่นต่อสรรพากรภายในระยะเวลาที่กำหนด
7. ตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างถูกต้องตามหลักสรรพากร
8. ตรวจสอบการซื้อทรัพย์สินถาวรให้เป็นไปตามข้อกำหนดเพื่อควบคุมการซื้อทรัพย์ถาวรให้อยู่ภายในงบประมาณที่ตั้งไว้
9. จัดทำขั้นตอนการทำงานของธุรกิจโดยภาพรวม
10.ดูแลควบคุมประเมินผลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- เพศ : หญิง
- อายุ (ปี) : 38
- ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

คุณสมบัติเพิ่มเติม:

- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 8 - 20 ปี
สถานที่ : กทม. (หลักสี่)
การศึกษา : ปริญญาโท
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทฯ มีประวัติดำเนินกิจการในประเทศไทยมาอย่างยาวนานกว่า 158 ปี ซึ่งปัจจุบันได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท ทูโซ แห่งประเทศญี่ปุ่น โดยบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับงานอุตสาหกรรมและอุปกรณ์รถยนต์จากผู้ผลิตชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้บริการลูกค้าทุกภูมิภาคในประเทศ ได้แก่ บริษัทและโรงงานอุตสาหกรรม ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม และร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์รถยนต์ โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องมืออุตสาหกรรม เช่น เครื่องมืออุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ขัดผิว เทปกาวและเคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย-สิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบำรุงรักษาในโรงงาน สำหรับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์รถยนต์ เช่น โช๊คอัพ ผ้าเบรค แบตเตอรี่ น้ำมันหล่อลื่น ยางรถยนต์และจักรยานยนต์ เป็นต้น

 กำลังขยายงานต้องการรับบุคลากร ผู้มีความรู้ ความสามารถ รักความก้าวหน้า และชอบทำงานเป็นทีม เพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ดังนี้ 
ที่อยู่ : 89/175 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0-2081-4900
โทรสาร : 0-2521-2273, 0-2522-7330-1, 0-2522-7350
โฮมเพจ : http://www.borneothai.com