หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการแผนกบัญชี

Accounting Manager
ด่วนมาก!
บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำงบการเงิน (งบกำไรขาดทุน งบต้นทุน)

2. มีความสามารถวิเคราะห์งบการเงิน

3. มีความรู้ด้านมาตรฐานการบัญชี

4. มีความรู้ด้านภาษี ตามประมวลรัษฎากร


คุณสมบัติ

1. อายุ 35 ปีขึ้นไป

2. มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี 10 ปี ขึ้นไป

3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เช่น Ms word, Excel, Power point

4. การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบัญชี, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 8 - 20 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บัญชี
สวัสดิการ
• ประกันสังคม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ชุดยูนิฟอร์ม
• ค่ารักษาพยาบาลที่นอกเหนือจากประกันสังคม
• โบนัสประจำปี
• ปรับเงินเดือนประจำปี
• สนับสนุนให้ฝึกอบรม และสัมมนา เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ
• งานเลี้ยงประจำปี
• เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน
• ค่าเบี้ยเลี้ยง(พนักงานประจำโครงการต่างจังหวัด)
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด เป็นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2507 ให้บริการรับเหมาก่อสร้างงานประเภทอาคารสูง โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงงาน คลังสินค้า และงานต่อเติมปรับปรุงต่างๆ ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่ยึดหลักการทำงานอย่างซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ C.E.S. จึงได้รับความไว้วางใจให้ก่อสร้างโครงการที่สำคัญมาแล้วไม่น้อยกว่า 250 โครงการ

C.E.S. มีเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ทุกประเภท และเพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ ต้องการความท้าทาย เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรา  
ชื่อผู้ติดต่อ : ปรารถนา แก้วเจริญ
ที่อยู่ : Sathorn Thani Building, 10th floor, 90/22-25 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 E-Mail : recruitment@ces.co.th
โทรศัพท์ : 0-2636-7788 ต่อ 331
โทรสาร : 0-2636-7979
โฮมเพจ : http://www.ces.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด