หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการแผนกบุคคล

Hr Manager
บริษัท เอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย จำกัด(1)
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
สระบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- มีส่วนร่วมในการกำหนดวางแผนกลยุทธ์ด้านงานบุคคล
- จัดทำ ดำเนินการ และ กำกับดูแล ระบบบริหารงานบุคคลของบริษัท
- จัดทำ ปรับปรุง รายละเอียดของานในแต่ละแผนก เพื่อให้ลักษณะงานสอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงของบริษัท
- รับผิดชอบการรับสมัครบบุคลากร
- จัดทำข้อมูลด้านบุคคลในระบบเงินเดือน
- กำหนดนโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ ดูแลการประเมินผลงาน ตามระบบการบริหารงานของบริษัท พร้อมทั้งพัฒนาระบบการประเมินผลให้มีประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบการประเมินให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ดูแลงานบริหารค่าตอบแทน งานด้านสวัสดิการ และ แรงงานสัมพันธ์
- ประสานงานและร่วมงานกับแผนกอื่นๆได้เป็นอย่างดี
- สามารถแก้ไขปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด
คุณสมบัติ
- ชายหรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านบริหารงานบุคคล 3 ปีขึ้นไป
- เงินเดือนสามารถต่อรองได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : สระบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ประกันสังคม
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
  • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
เอกภาพซูเปอร์ ค้าปลีก-ค้าส่ง รายใหญ่ในภาคกลาง
มีศูนย์กระจายสินค้าอยู่ที่ อ.หนองแค จ.สระบุรี
ปัจจุบันมีสาขาทั้งหมด 43 สาขา
 
ชื่อผู้ติดต่อ : ประภาศรี
ที่อยู่ : เลขที่ 116 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
โทรศัพท์ : 081-851-7016
โฮมเพจ : https://www.my-ekapab.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอกภาพซุปเปอร์ซัพพลาย จำกัด(1)