หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/06/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์

Public Relations Manager
ด่วนมาก!!!
บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- วางแผนงานร่วมกับทีมการตลาด สำหรับกิจกรรม Online Campaign, Promotion และ Activity และดำเนินการเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
- จัดเตรียมหัวข้อ โครงเนื้อหาและรูปภาพสำหรับการลง Content ต่างๆ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาพลักษณ์
- ดูแลจัดการข้อมูลเนื้อหาบน Website และ Social Media ของบริษัทให้ถูกต้อง ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
- วางแผนงบประมาณในการใช้เครื่องมือ หรือ สื่อประชาสัมพันธ์ ได้อย่างเหมาะสม
- ติดต่อประสานงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของบริษัท การเปิดตัวโครงการ และผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน
- สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารด้าน Online เพื่อนำเสนอข่าวสารด้านกิจกรรม ทั้งภายในและภายนอก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- งานอื่นๆ เช่น เยี่ยมพบนักข่าว, จัดการฐานข้อมูลนักข่าว และจัดการงานเอกสารต่างๆ
คุณสมบัติ
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30-45 ปี
  • ปริญาตรี สาขาการตลาด / สื่อสารการตลาด / โฆษณาประชาสัมพันธ์ / หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในสายงานประชาสัมพันธ์ 5 - 10 ปี
  • มีทักษะการเขียนที่ดี ทั้งรูปแบบทางการและไม่ทางการ และสามารถติดต่อ สื่อสาร และนำเสนอรูปแบบทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office
  • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี, มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, มองโลกในแง่ดี , ชอบงานสังคม
  • หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : นิเทศศาสตร์
สาขา : การประชาสัมพันธ์
คณะ : นิเทศศาสตร์
สาขา : การสื่อสารมวลชน
คณะ : นิเทศศาสตร์
สาขา : การโฆษณา
คณะ : วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. ประกันชีวิต
3. ประกันสุขภาพ BUPA
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. ค่าอาหาร
6. ค่าพาหนะ
7. เงินกู้พนักงาน
8. เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
9. โบนัส (ตามผลประกอบการ)
10. เครื่องแบบพนักงาน
11. ทุนการศึกษา
12. ฝึกอบรมดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
13. ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการของบริษัทฯ
14. เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษต่าง ๆ
15. ลาพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน
16. วันหยุดตามประเพณี 14 วัน
17. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
18. กิจกรรมสันทนาการ
19. รถรับ-ส่งพนักงานประจำโครงการ
20. ประกันสังคม
 
สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ สามารถสมัครผ่านทาง Website หรือ จดหมาย หรือ สมัครด้วยตัวเอง พร้อมเอกสารเบื้องต้นดังนี้

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• หลักฐานการศึกษา
• รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
• เอกสารการผ่านงาน (ถ้ามี)
 
1/765 (การ์เด้นโฮม พลาซ่า) หมู่ที่ 17 ถ.พหลโยธิน กม.26 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร.0-2993-5080-7 ต่อ 231
Website : www.ncgroup.co.th
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทในเครือเอ็นซีกรุ๊ป" แบรนด์บ้านฟ้า" ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 20 ปี ดำเนินโครงการมากกว่า 50 โครงการปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์, โครงการเอ็น.ซี.ออนกรีน ฌาร์ม, โครงการเอ็น.ซี.รอยัล ปิ่นเกล้า, โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ปิ่นเกล้า-สาย 5 ,โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ปากเกร็ด –ราชพฤกษ์, โครงการบ้านฟ้าทาวน์นี่ ปิ่นเกล้า-ดอนหวาย , โครงการเนทูเรซ่าคอนโดมิเนียม, โครงการดิอามองต์ คอนโดมิเนียม 
 
ด้วยการตระหนักว่าพนักงาน คือทรัพยากรอันมีค่า และเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของบริษัทจึงมีนโยบายดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาสและความก้าวหน้าในงานและผลตอบแทน ตลอดจนการพัฒนาพนักงาน ให้มีพร้อมทั้งความสามารถศักยภาพที่จะเติบโตและก้าวหน้าไปกับบริษัทถือเป็นพันธกิจสำคัญที่ผู้บริหารยึดมั่นและถือปฏิบัติมาโดยตลอด ดังนั้นบริษัทจึงมั่นใจว่าพนักงานทุกคนจะมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และเพื่อรองรับการเติบโตและขยายงานของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมั่นคง บริษัทฯประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถมีศักยภาพ และมุ่งมั่นต่อความสำเร็จอย่างสูงเข้าร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งงานดังต่อไปนี้ 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ที่อยู่ : 1/765 Moo 17, Soi Amporn Phaholyothin Road, Km.26, Khu Khot, Lam Luk Ka, Pathum Thani 12130
โทรศัพท์ : 0-2993-5080-7 ต่อ 231-234
โทรสาร : 0-2532-2301
โฮมเพจ : http://www.ncgroup.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)