หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (R&D Department Manager)

Research & Development Department Manager
บริษัท ปฐวิน จำกัด
ความงาม/เครื่องสำอางค์
ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

1. กำหนดแนวทางการพัฒนาสูตรตำหรับให้ตรงความต้องการของลูกค้า

2. ค้นคว้า และพัฒนาสูตรตำหรับ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

3. ประเมินสูตรตำหรับ และสรุปผลคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์ที่ทำการทดลอง

4. ดำเนินการทดลองผลิตสูตรตำหรับใหม่ ในสายการผลิตจริง

5. ตรวจสอบและทบทวนสูตรการผลิต และพิจารณาเซ็นต์อนุมัติ

6. จัดการหาสาเหตุของปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้า อันเกิดจากสูตรตำหรับ

7. ทบทวนหรือพิจารณาอนุมัติเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

8. ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ

คุณสมบัติ
• ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
• ปริญญาตรี-ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์สาขาเภสัชศาสตร์,เคมี,วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในระดับบริหารไม่น้อยกว่า 12-15 ปี
• มีทักษะในด้านการบริหารจัดการ,การวิเคราะห์, แก้ปัญหา,การตัดสินใจ และภาวะความเป็นผู้นำ
• มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
• มีความรู้ระบบการบริหารคุณภาพ GMP และISO9001:2008
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 12 - 15 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาศาสตร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ปฐวิน จำกัด ประสบความสำเร็จจากการผลิตสินค้าผ้าเย็น กระดาษเย็น ผ้าเช็ดทำความสะอาด ด้วยมาตรฐานการผลิตตามระบบ GMP , ISO 9001 , ISO/IEC 17025 , JAS , USDA-NOP , Organic EU และห้องปฏิบัติการเป็นThe Central Laboratoryให้บริการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันเราขยายธุรกิจสู่การเป็นผู้รับจ้างผลิตเครื่องสำอางประเภท Facial Care, Body Care, Hair Care และ Spa Organics และอื่นๆ ให้แก่ลูกค้าแบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศมากมาย
บริษัทฯ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ กระตือรือร้นและรักความก้าวหน้า เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 
ที่อยู่ : 55/1 MOO 6, BANGTOEY, SamKhok, PathumThani 12160
โทรศัพท์ : 0-2977-3261-4
โทรสาร : 0-2593-1637
โฮมเพจ : http://www.pathawin.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ปฐวิน จำกัด