หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/05/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

R&d Manager
บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด
เกษตรกรรม/ป่าไม้
กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, สมุทรสาคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- รับผิดชอบในการวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน

- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า

- ประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อทดลองผลิตในสายการผลิตจริง

- ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ

- อื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

- อายุ 30 ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเทคโนโลยีการอาหาร (Food science) / วิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงานด้านวิจัยและพัฒนาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

- มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม  3 ปีขึ้นไป

- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ชอบคิดค้นสิ่งใหม่ๆ

- มีความรู้ความเข้าใจในด้านอาหาร ชื่นชอบและสามารถทำอาหารหรือขนมได้เป็นอย่างดี

- มีความรู้และเข้าใจเรื่องสารอาหาร ต่างๆ

- มีความระเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 5 - 20 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, สมุทรสาคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ประกันสังคม
  • ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามการประเมิน)
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Passion and strong belief in our business are what underlined who we are today, as “Thai Flour Industry”. Started off from seeing the potential in the quality of Thai rice; we have started our first manufacturing line of rice flour and glutinous rice flour, with the belief that Thai flour is no second from anywhere in the world!

We would like to name ourselves as the “Flour Master” as we are distinct from flour manufacturers. We are passionate and well-rounded on flour with the perfection in the art and science of working with flour from raw materials to the various applications of our products.

Since 1978, we have strived to procure the best quality raw materials from only the best, most reliable and most suitable geographical areas. Over decades of experience, we have managed and improved not only in terms of our broaden quality product lines but as well as our R&D, technology, customer service and most of all our quality people. Through decades; our product portfolios have expanded to meet the desires and requirements of our valuable customers not just on the flour fields but on various sides of the global food industry too. We strive hard to keep up with the global food and beverage trend, and the rapid growth in the consumption demand.


 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 383 Ladya Road, Somdejchaophaya, Klongsan, Bangkok 10600
โทรศัพท์ : 0-2861-4801-10 #1103, 1115
โทรสาร : 0-2437-7937
โฮมเพจ : http://www.thaiflour.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อุตสาหกรรมแป้งไทย จำกัด