หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการแผนกสโตร์-จัดส่ง บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด (บ้านบึง ชลบุรี )

ด่วนมาก!
กลุ่มบริษัทเจริญสิน
สินค้าอุปโภค/บริโภค , เสื้อผ้า/รองเท้า/เครื่องตกแต่ง , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ควบคุม ดูแลการจัดเรียงสินค้าเข้า-ออก จากคลัง
• ดูแล เช็คสต็อคสินค้าและจัดทำรายงาน
• ตรวจสอบ ตรวจเช็ค จัดเก็บ บันทึกข้อมูลในคลังสินค้า
• ตรวจนับและเช็คสินค้าที่เตรียมจะจัดส่งให้ลูกค้า
• บริหารการเบิกจ่ายวัตถุดิบและควบคุมสต็อควัตถุดิบให้ตรงกับระบบ
• ดูแลและควบคุมการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าให้เป็นไปตามแผนงาน
• ดูแลสภาพรถให้พร้อมใช้งานเสมอ
• ดูแลและควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา
• อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ 30 ปีขึ้น

ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไปด้านสโตร์หรือคลังสินค้ามาก่อน
ความรู้ด้านภาษา : ภาษาอังกฤษพอใช้ทั้งการฟัง พูด อ่านเขียน
ทักษะต่าง ๆ :     - มีทักษะการสื่อสารดี
                          - มีความละเอียด รอบคอบ
                          - ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่มนุษยสัมพันธ์ดี
                          - มีภาวะการเป็นผู้นำ บุคลิกภาพดี
                          - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ปฏิบัติงานที่ โรงงานบ้านบึง ชลบุรี
วันทำงาน จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการ
คณะ : การจัดการ
สาขา : การจัดการทั่วไป
คณะ : การจัดการ
สาขา : การจัดการของผู้ประกอบการ
คณะ : การจัดการ
สาขา : การตลาดและการจัดการ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการอุตสาหกรรม
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการการขนส่ง
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการการผลิต
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ประกันสังคม
  • เงินช่วยเหลืออื่นๆ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
    บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด (หรือชื่อเดิมว่า บริษัท ซงเรย์ นันวูเว่น จำกัด) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัท เจริญสิน ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมการฟอกหนัง มายาวนานกว่า 60 ปี จนเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายจากลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ และด้วยเหตุที่ต้องการจะขยายศักยภาพการผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น จึงได้มีการริเริ่มก่อตั้งบริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2532 โดยเริ่มต้นจากการผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปัก เพื่อใช้เป็นส่วน ประกอบต่างๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้า ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า ต่อมาทางบริษัทจึงได้ทำการขยายตลาดด้วยการพัฒนารูปแบบและเทคนิควิธีการผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปักให้มีความหลากหลาย และสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
 
ชื่อผู้ติดต่อ : ณัฐวดี แก้วประวัติ (นัทตี้้)
ที่อยู่ : 316/41-48 ซ.สุขุมวิท 22 (สายน้ำทิพย์) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 080-919-1655
โทรสาร : 0-2259-2721
แสดงตำแหน่งอื่นใน กลุ่มบริษัทเจริญสิน