หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

02/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการแผนกเร่งรัดหนี้และบริหารจัดการสินทรัพย์รอการขาย (MBK-G)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์ , อสังหาริมทรัพย์ , ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารภาพรวมการรับชำระหนี้ของทุกลูกค้าทุกราย
บริหารจัดการการรับชำระหนี้โดยการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงธนาคารที่ให้บริการการตัดบัญชี เพื่อให้การรับชำระหนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ในแต่ละงวด
ตอบอีเมล์ คำถามของลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้รวมถึงการปิดบัญชีของลูกค้าทุกราย
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในการชำระหนี้ปิดบัญชีรวมถึงการไถ่ถอนหลักประกัน ของลูกค้าทุกราย
ออกจดหมายติดตามหนี้ทางอีเมล์ให้ลูกหนี้ผิดนัดชำระทุกราย
ตรวจรายงานการติดตามหนี้ รวมถึง Presentation จากแผนกรับชำระหนี้ ก่อนนำเสนอผู้บริหาร
บริหารจัดการการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ 3 งวดขึ้นไป (NPL : Non Performing Loan)
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย เพื่อให้ลูกหนี้กลับมามีสถานะการชำระปกติและรักษาสิทธิทางกฏหมายของบริษัทอย่างครบถ้วน
ติดต่อลูกหนี้ เพื่อเจรจากับลูกหนี้ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ทั้งในและนอกศาล
ประสานงานกับฝ่ายกฏกหมายในการดำเนินคดีลูกหนี้ที่ผิดชำระ
ขออนุมัติแผนปรับโครงสร้างหนี้ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
ตรวจรายงานและ Presentation ลูกหนี้ค้างชำระ 3 เดือนขึ้นไปจากแผนกปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ติดตามการรับชำระหนี้ของลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ให้ชำระหนี้ตามกำหนด
บริหารจัดการทรัพย์สินที่รับโอนมาเป็นของบริษัท (NPA : Non Performing Assets)
ตรวจรายงานการสำรวจหลักประกันของลูกหนี้ที่มีมูลหนี้ 100 ล้านบาทขึ้นไป
บริหารและดูแลหลักประกันของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้
บริหารและดูแล หลักประกันรับโอนมาเป็นของบริษัทให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เรียบร้อยที่สุด
บริหารดูแลเรื่องการขาย หลักประกันรับโอนมาเป็นของบริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับผลประโยชน์สูงสุด
ตรวจรายงาน และ Presentation หลักประกันรับโอนมาเป็นของบริษัท จากแผนกเร่งรัดหนี้และบริหารทรัพย์รอการขาย


คุณสมบัติ
คุณสมบัติของตำแหน่งงาน
การศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ, การเงิน, การบัญชี, เศรษฐศาสตร์, วิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, นิติศาสตร์, อสังหาริมทรัพย์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงานขั้นต่ำ 12 ปี ในสายงานสินเชื่อ หรือในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ทักษะในงาน
มีพื้นฐานความรู้ในธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการแนะแนวทางการทำงานที่ดี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
มีทักษะในการวางแผนเชิงกลยุทธ์
มีทักษะในการนำเสนองานต่อผู้บริหารระดับสูง
มีความใส่ใจในงานด้านการบริการ (Service Mind)
มีความสามารถในการเรียนรู้ได้เร็ว ภายในระยะเวลาอันสั้น
มีความรู้พื้นฐานด้านการเงินในระดับที่ดีมาก รวมทั้งสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ความถี่ 1-2 ครั้ง/ เดือน)      
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 8 - 15 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
สวัสดิการ
 • Annual Check-up
 • Funeral ceremony allowance
 • Medical Fee (OPD, IPD)
 • Saving Coorperative
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำที่เติบโตอย่างมั่นคงในระดับแถวหน้าของประเทศไทย ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองต่อความสุขและความพึงพอใจสูงสุดที่ครบวงจร จากการดำเนินธุรกิจอันหลากหลายถึง 8 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

1. ธุรกิจศูนย์การค้า
2. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
3. ธุรกิจกอล์ฟ
4. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
5. ธุรกิจอาหาร
6. ธุรกิจการเงิน
7. ธุรกิจอื่นๆ
8. ธุรกิจสนับสนุน
 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
MBK Public Co.,Ltd.
Number of Employee :
-
งาน หางาน สมัครงาน
MBK's core business is property development through the management of rental space in MBK Center , the shopping complex. The company's primary clients are leaseholders who rent retail space for various business ventures in the center. Our secondary customers comprise shoppers in here. The center's rental contract can be categorized into 2 types:

• Long-term contract: a rental period longer than 3 years. The tenant has to pay the entire rental fee in advance.• Short-term contract: a rental period between 1-3 years. Rental rates will increase annually.

The average occupancy rate for the past 3 years has been 99-100% of the total available rental space. Most of the tenants directly contact us and can classify into 2 types:

• Large corporate tenants: i.e. National Finance Securities Plc., SF Cinema City and Tokyu Department Store

• Small tenants: i.e. small retail outlets and SMEs

MBK has raised our service standard to “one-stop service”. Thus, the customers can assure that they are able to get in touch with our counter service anytime anywhere. Besides, the company has improved and added new facilities to increase the customers' convenience.
พันธกิจของบริษัท
Company statement
 วิสัยทัศน์:

บริษัทชั้นนำที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง โดยลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการบริหารอย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นสร้างความมั่งคั่ง ความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

พันธกิจ:

“สร้างอิสระแห่งความสุขสำหรับทุกคน”

ภารกิจเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์
 • เสริมสร้างและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับ การขยายธุรกิจ
 • พัฒนางานด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง
 • บริหารงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • สร้าง Brand และเอกลักษณ์ของศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ อย่างต่อเนื่อง
 • ปรับปรุงรูปโฉม บรรยากาศ และภาพลักษณ์ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
 • สร้างความพึพอใจของลูกค้า
 • พัฒนาระบบงาน ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบสารสนเทศ

ภารกิจเพื่อตอบสนองผู้มีส่วนได้เสีย
 • ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส
 • กำหนดอัตรค่าเช่าด้วยความเป็นธรรมแก่ผู้เช่า คัดสรรผู้เช่าที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้บริการ และใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดำเนินธุรกิจกับคู่ค้า อย่างมีระบบและเป็นธรรม
 • ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพันธมิตร เพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกัน
 • ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี
 • ปฏิบัตตามกฏหมายและนโยบายของรัฐบาล
 • ดูแลรักษาและป้องกันสภาพแวดล้อมมิให้เกิดมลภาวะ ร่วมส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือสังคม ชุมชน และผู้ที่ด้อยโอกาส  
งาน หางาน สมัครงาน
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
สวัสดิการพนักงาน

ระยะทดลองงาน
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก
 • เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
 • เงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน
 • การประกันสังคม -- กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ว่างงาน
ระยะพ้นทดลองวัน
การรักษาพยาบาล

 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกในสถานพยาบาลนอกข้อตกลง -- เบิกได้เต็ม หากเป็นสถานประกอบการของรัฐบาล
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก ในสถานพยาบาลตามข้อตกลง -- เบิกได้เต็ม (รพ.พญาไท 1,รพ.พญาไท 2, รพ.พญาไท3, รพ.เซนต์หลุยส์, รพ.นนทเวช, รพ.สุขุมวิท, รพ.หัวเฉียว, รพ.รามคำแหง, เซ็นทรัลเยนเนอรัล และคลินิกเพื่อนพบแพทย์ )
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน -- ตามแผนประกันสุขภาพของบริษัท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

อายุสมาชิก                               อัตราเงินสมทบ (ร้อยละ) ของค่าจ้าง

- เริ่มเป็นสมาชิก                                                    5

- ครบ 2 ปี                                                            6

- ครบ 4 ปี                                                            7

- ครบ 6 ปี                                                            8

- ครบ 8 ปี                                                            9

- 10 ปีขึ้นไป                                                       10

ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ
เครื่องแบบพนักงาน

 • พนักงานหญิง –พนง. สำนักงาน, ปชส.
 • พนักงานชาย – พนง. ประจำสำนักงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์
ตรวจสุขภาพประจำปี

 • เมื่อมีอายุงานครบ 1 ปี

ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
MBK Public Co.,Ltd.
Address :
444 ชั้น 8 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Telephone :
0-2620-9000 ext. 7219, 7223, 7224,
Fax :
0-2620-7000
Contact Person :
Human Resources Department
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 444 MBK Center, Phayathai Rd., Pathumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 0-2853-7223,0-2853-7217 ext. 7219, 7223, 7217,
โทรสาร : 0-2853-7000
โฮมเพจ : http://www.mbk-center.co.th