หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการแผนก Supply Chain

Supply Chain Manager
บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
ขอนแก่น
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ประสานงานกับฝ่ายขาย การตลาดและฝ่ายผลิต เพื่อบริหารคลังสินค้าให้ได้ประสิทธิภาพ
 • วางแผนการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท
 • กำหนดวิธีการและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมดูแลการจัดซื้อของบุคลากรภายในแผนก
 • ร่วมกับผู้ใช้งานในการกำหนดคุณลักษณะและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการ
 • เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา คุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสม 
คุณสมบัติ
 • ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป คณะบริหารธุรกิจ คณะโลจิสติกส์ สาขา : บริหารธุรกิจ, Supply Chain, พัฒนาธุรกิจ, โลจิสติกส์, นำเข้า-ส่งออก, ธุรกิจระดับโลก, การตลาดระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ การทำงานด้านการวางแผนการผลิตหรืองานจัดซื้อ อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน ได้ในระดับ ดีมาก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office, Internet ได้ดี
 • มีทักษะในการสื่อสารและการติดต่อประสานงาน
 • มีความรู้ด้านกระบวนการนำเข้า-ส่งออก (พิธีการศุลกากร)
 • มีความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ/หรือ การตลาด
 • มีทักษะการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : ขอนแก่น
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการโลจิสติกส์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
คณะ : โลจิสติกส์
คณะ : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศในการผลิตพรมคุณภาพสูง เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการผลิตพรมคุณภาพมากว่า 30 ปี ปัจจุบันบริษัทมีความต้องการขยายกิจการ/โรงงาน เพื่อรองรับอัตราการผลิตที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพสู่นานาชาติ จึงต้องการบุคลากรที่มีความสามารถและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จร่วมกัน 
ที่อยู่ : Bangkok Office 1773 Soi Phattanakan 37, Phattanakan Rd., Suan Luang, Suan Luang, Bangkok 10250,Factory 194 Moo 1, Jaengsanit Road, Muang Peer, Ban Phai, Khonkaen 40110
โทรศัพท์ : 66-2) 321-3743 to 4,(66-43) 286-734 to 6,043-286-173 ถึง 4 ,063-814-6784
โทรสาร : 0-2712-3233 , 0-2226-1458
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด