หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

26/12/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการโครงการ

Project Manager
บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.ดูแลรับผิดชอบและวางแผนงานการก่อสร้างที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จตามแผนงานเพื่อส่งมอบต่อผู้ว่าจ้าง

2.ควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพ และให้เสร็จตามกำหนดเวลาในงบประมาณที่ตั้งไว้

3.กำกับดูแล ทบทวนตรวจสอบ ติดตามผลงานของ PE, OE, Safety, Site Admin, Store, ผู้รับเหมาย่อย เพื่อประเมินผลการปฏิบ้ติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ และหากไม่เป็นไปตามแผนงานให้ดำเนินการแจ้งและปรับปรุงแก้ไขทันที

4.ดูแลรับผิดชอบควบคุมเครื่องมือวัด และความปลอดภัยในโครงการ

5.ลงนามและออกเอกสารของโครงการในนามบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมายและหรือระบุในขอบเขตงาน

6.จัดประชุมประจำสัปดาห์-ประจำเดือนกับผู้ว่าจ้าง,ดำเนินการจัดทำ และ ตรวจสอบแผนงานประจำเดือน ประจำไตรมาสของโครงการ

คุณสมบัติ

1.เพศชาย

2.อายุ 35 ปี ขึ้นไป

3.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมโยธา

4.มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) ประเภท ภาคี/สามัญ

5.มีประสบการณ์ทางด้านผู้จัดการหน่วยงานก่อสร้าง อย่างน้อย 3 ปี

6.หากมีประสบการณ์งานอาคารสูง, อาคารสาธารณะ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
NL Development Public Company Limited was founded on December 3rd, 1981 by Mr. Poomson Rojlertjanya. As a trustworthy and professional construction company in Bangkok, Thailand, we, NL Development Public Co., Ltd., execute and manage all types of civil engineering construction. Some of our construction works include structural, architectural, interior decoration, landscaping, hardscaping and the installation of utilities system-M&E, fire protection, elevator, security system, sound and audio-visual system-and all other related facilities for our clients from both public and private sectors.
 
ชื่อผู้ติดต่อ : HR
ที่อยู่ : 70 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2880-0700 Ext.7715,7701,0-2435-1054,0-2879-0850,0-2880-0481
โทรสาร : 0-2051-0636
โฮมเพจ : http://www.nld.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)