หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการโครงการ (ดอนเมือง) [โครงการหมู่บ้านจัดสรร ]

ด่วนมาก!
บริษัท โกสุมพัฒนา จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
กทม. (ดอนเมือง, หลักสี่)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ลักษณะงาน:

• บริหารงานก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามแบบ มาตรฐานการก่อสร้าง ระยะเวลาที่กำหนด เสนอ จัดจ้าง ผู้รับเหมาตามความสามารถและคุณภาพของผู้รับเหมา
• ตรวจสอบและเซ็นใบเบิกงวดงานให้ผู้รับเหมา ดูแลและประสานงาน กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจในการขออนุญาต และขอติดตั้งต่างๆ
• ทำงบประมาณโครงการบ้านจัดสรร ,จัดทำมาตรฐานวัสดุ ของโครงการบ้านจัดสรร
• ประสานงานเรื่องการขออนุญาต ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
• สรุป เเละจัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ:

• วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมโยธา การบริหารงานก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• อายุ 40 ปีขึ้นไป
• มีประสบการณ์ในการบริหารและควบคุม งานก่อสร้างสายงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการ 5 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะเป็นประโยชน์)
• มีใบประกอบอาชีพวิศวกรรม

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 5 - 20 ปี
สถานที่ : กทม. (ดอนเมือง, หลักสี่)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โยธา
คณะ : วิทยาการจัดการ
สาขา : การจัดการงานก่อสร้าง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ก่อสร้าง
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • กองทุนเงินออม
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทุนการศึกษาบุตร
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ารักษาพยาบาล บิดา มารดา และบุตร
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินกู้ยืม/สินเชื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารออมสิน
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

"โกสุมพัฒนา กรุ๊ป" เป็นกลุ่มบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ทำธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 30 ปี จนถึงบัดนี้เรามีบริษัทในเครือถึง 7 บริษัท และธุรกิจที่กำลังดำเนินการอยู่มีหลากหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านเดี่ยว, ทาวน์โฮม, โฮมออฟฟิศ, และอาคารพาณิชย์ ในย่านแจ้งวัฒนะ, ดอนเมือง,หลักสี่, และสรงประภา

อัตราการเติบโตของเรามีความต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจของ “โกสุมพัฒนากรุ๊ป” ในการเลือกสรร, พัฒนา, และดูแลบุคลากรของเราให้มีครบทั้งความสามารถ, ศักยภาพ, และความสุขในการทำงาน
มีกำลังใจมีความมุ่งมั่นพร้อมที่จะเติบโตก้าวหน้าไปกับบริษัทอย่างมั่นคง

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
ที่อยู่ : 99/161 หมู่ที่ 2 อาคารแจ้งประสิทธิ์ ชั้น 8-9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0827966166
โทรสาร : 0-2576-1258
โฮมเพจ : http://www.kosumpattana.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โกสุมพัฒนา จำกัด